výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Ž 118, 1-29

1 "O give thanks unto the LORD; for he is good: because his mercy endures for ever. " 2 Let Israel now say, that his mercy endures for ever. 3 Let the house of Aaron now say, that his mercy endures for ever. 4 Let them now that fear the LORD say, that his mercy endures for ever. 5 I called upon the LORD in distress: the LORD answered me, and set me in a large place. 6 "The LORD is on my side; I will not fear: what can man do unto me? " 7 The LORD takes my part with them that help me: therefore shall I see my desire upon them that hate me. 8 It is better to trust in the LORD than to put confidence in man. 9 It is better to trust in the LORD than to put confidence in princes. 10 All nations compassed me about: but in the name of the LORD will I destroy them. 11 "They compassed me about; yea, they compassed me about: but in the name of the LORD I will destroy them. " 12 They compassed me about like bees: they are quenched as the fire of thorns: for in the name of the LORD I will destroy them. 13 You have thrust sore at me that I might fall: but the LORD helped me. 14 The LORD is my strength and song, and is become my salvation. 15 The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous: the right hand of the LORD does valiantly. 16 The right hand of the LORD is exalted: the right hand of the LORD does valiantly. 17 I shall not die, but live, and declare the works of the LORD. 18 The LORD has chastened me sore: but he has not given me over unto death. 19 Open to me the gates of righteousness: I will go into them, and I will praise the LORD: 20 This gate of the LORD, into which the righteous shall enter. 21 I will praise you: for you have heard me, and are become my salvation. 22 The stone which the builders refused is become the head stone of the corner. 23 "This is the LORD's doing; it is marvellous in our eyes. " 24 "This is the day which the LORD has made; we will rejoice and be glad in it. " 25 Save now, I plead to you, O LORD: O LORD, I plead to you, send now prosperity. 26 Blessed be he that comes in the name of the LORD: we have blessed you out of the house of the LORD. 27 God is the LORD, which has showed us light: bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar. 28 You are my God, and I will praise you: you are my God, I will exalt you. 29 "O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endures for ever. "

Ž 118, 1-29

Verš 8
It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.
Ž 62:8 - "Trust in him at all times; all of you people, pour out your heart before him: God is a refuge for us. Selah. "
Ž 146:3 - Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help.
Jer 17:5 - "Thus says the LORD; Cursed be the man that trusts in man, and makes flesh his arm, and whose heart departs from the LORD. "
Jer 17:7 - Blessed is the man that trusts in the LORD, and whose hope the LORD is.

Verš 16
The right hand of the LORD is exalted: the right hand of the LORD does valiantly.
Lk 1:51 - "He has showed strength with his arm; he has scattered the proud in the imagination of their hearts. "

Verš 22
The stone which the builders refused is become the head stone of the corner.
Iz 8:14 - "And he shall be for a sanctuary; but for a stone of stumbling and for a rock of offence to both the houses of Israel, for a animal trap and for a snare to the inhabitants of Jerusalem. "
Iz 28:16 - Therefore thus says the Lord GOD, Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious corner stone, a sure foundation: he that believes shall not make haste.
Mt 21:42 - Jesus says unto them, Did all of you never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes?
Mk 12:10 - "And have all of you not read this scripture; The stone which the builders rejected is become the head of the corner: "
Lk 20:17 - And he beheld them, and said, What is this then that is written, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner?
Sk 4:11 - This is the stone which was set at nothing of you builders, which is become the head of the corner.
Rim 9:33 - As it is written, Behold, I lay in Sion a stumbling stone and rock of offence: and whosoever believes on him shall not be ashamed.
Ef 2:20 - "And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone; "
1Pt 2:4 - To whom coming, as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious,
1Pt 2:7 - Unto you therefore which believe he is precious: but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner,

Verš 6
"The LORD is on my side; I will not fear: what can man do unto me? "
Rim 8:31 - What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?

Z 118 - Žalm je mesiášsky, Ježiš Kristus cituje 22. a 23. verš tohto žalmu o sebe (Mt 21,42; Mk 12,10; Lk 20,17) a aj sv. Peter so sv. Pavlom svedčia, že sa spomenuté verše splnili na Ježišovi (Sk 4,11; Rim 9,32; 1 Pt 2,7). Keď Ježiš na Kvetnú nedeľu slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia mu privolávali slová 25. a 26. verša tohto žalmu (Mt 21,9).

Z 118,1 - Porov. Ž 106,1; 107,1; 136,1; Jer 33,11.

Z 118,2-4 - Porov. Ž 115,9-11; 135,19 n.

Z 118,5-18 - Zdá sa, že žalmista hovorí za celý národ.

Z 118,19-20 - Slávnostný sprievod dochádza k chrámu. Prichádzajúci prosia o vstup do chrámu. Aspoň dva chóry si navzájom odpovedajú. V odpovediach sa zračí poďakovanie za oslobodenie Izraela. Ľud sa chce poďakovať Pánovi. - Na prosbu ľudu odpovedajú kňazi. Do Pánovho chrámu, do nádvoria Izraelitov môžu vstúpiť len "spravodliví", t. j. príslušníci vyvoleného národa a tí, čo už žijú podľa Pánovho zákona. Pohania nesmeli vstúpiť do nádvoria Izraelitov (Ž 15,2; 24,4).

Z 118,22 - "Kameň, čo stavitelia zavrhli" atď., príslovie, ktorým sa chce povedať, že Pán si vyvolil tento malý a slabý národ, ktorým všetci opovrhujú a šliapu po ňom, a urobil z neho "uholný kameň", základný kameň svojho kráľovstva na zemi. Na ňom bude spočívať aj stavba mesiášskeho kráľovstva, ktoré sa rozšíri po celom svete. A Izrael bude v ňom najdôležitejším činiteľom (Ž 87,1; Iz 2,3; 14,1; 45,14 atď.; Jer 51,26), z neho sa narodí Mesiáš. Ježiš Kristus použil tieto slová o sebe samom (Mt 21,42-44 a paral.; porov. tiež Sk 4,11; Ef 2,20 n.; 1 Pt 2,7) proti vtedajšiemu židovskému pokoleniu.

Z 118,27 - "Boh, Pán, je naším svetlom" (Nm 6,25; Ž 6,7).