výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Ž 20, 1-9

1 "The LORD hear you in the day of trouble; the name of the God of Jacob defend you; " 2 "Send you help from the sanctuary, and strengthen you out of Zion; " 3 "Remember all your offerings, and accept your burnt sacrifice; Selah. " 4 Grant you according to your own heart, and fulfill all your counsel. 5 We will rejoice in your salvation, and in the name of our God we will set up our banners: the LORD fulfill all your petitions. 6 "Now know I that the LORD saves his anointed; he will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. " 7 Some trust in chariots, and some in horses: but we will remember the name of the LORD our God. 8 They are brought down and fallen: but we are risen, and stand upright. 9 Save, LORD: let the king hear us when we call.

Ž 20, 1-9

Z 20 - Žalm zachytáva modlitbu, ktorou izraelský ľud vyprosuje pre svojho udatného kráľa víťazstvo pred bojom. Žalm zborovo recitovávali pri prosebných obetách, obetovaných neviditeľnému vojvodcovi a víťazovi, Pánovi.

Z 20,2 - Kým na Sione dohárala obeta, ľud privolával svoje želanie kráľovi, aby ho Pán "vyslyšal v čase súženia".

Z 20,4 - V tomto verši máme spomenuté dva druhy obetí: "obetné dary", čiže nekrvavú obetu (mincháh), a celostnú "žertvu" (celopal), krvavú obetu, ktorá sa celá spaľovala na obetnom oltári, 'oláh (vystupovanie), lebo dym z nej vystupoval k nebesám (sloveso 'álah znamená vystupovať). Svedectvo o tom, že sa pred bojom prinášala krvavá celostná žertva spolu i s darmi, ako múkou, olejom atď., podáva samo Sväté písmo: 1 Sam 7,9; 13,9 atď.