výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Ž 20, 1-14

1 Unto the end. A Psalm of David. 2 In your virtue, Lord, the king will rejoice, and over your salvation, he will exult exceedingly. 3 You have granted him the desire of his heart, and you have not cheated him of the wish of his lips. 4 For you have gone ahead of him with blessings of sweetness. You have placed a crown of precious stones on his head. 5 He petitioned you for life, and you have granted him length of days, in the present time, and forever and ever. 6 Great is his glory in your salvation. Glory and great adornment, you will lay upon him. 7 For you will give him as a blessing forever and ever. You will make him rejoice with gladness in your presence. 8 Because the king hopes in the Lord, and in the mercy of the Most High, he will not be disturbed. 9 May your hand be found by all your enemies. May your right hand discover all those who hate you. 10 You will make them like an oven of fire, in the time of your presence. The Lord will stir them up with his wrath, and fire will devour them. 11 You will destroy their fruit from the earth and their offspring from the sons of men. 12 For they have turned evils upon you; they have devised plans, which they have not been able to accomplish. 13 For you will make them turn their back; with your remnants, you will prepare their countenance. 14 Be exalted, Lord, by your own power. We will play music and sing psalms to your virtues.

Ž 20, 1-14

Z 20 - Žalm zachytáva modlitbu, ktorou izraelský ľud vyprosuje pre svojho udatného kráľa víťazstvo pred bojom. Žalm zborovo recitovávali pri prosebných obetách, obetovaných neviditeľnému vojvodcovi a víťazovi, Pánovi.

Z 20,2 - Kým na Sione dohárala obeta, ľud privolával svoje želanie kráľovi, aby ho Pán "vyslyšal v čase súženia".

Z 20,4 - V tomto verši máme spomenuté dva druhy obetí: "obetné dary", čiže nekrvavú obetu (mincháh), a celostnú "žertvu" (celopal), krvavú obetu, ktorá sa celá spaľovala na obetnom oltári, 'oláh (vystupovanie), lebo dym z nej vystupoval k nebesám (sloveso 'álah znamená vystupovať). Svedectvo o tom, že sa pred bojom prinášala krvavá celostná žertva spolu i s darmi, ako múkou, olejom atď., podáva samo Sväté písmo: 1 Sam 7,9; 13,9 atď.