výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Ž 20, 1-10

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. 2 Nech sa ti ozve Hospodin v deň súženia; nech ťa vyvýši meno Boha Jakobovho! 3 Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa podoprie so Siona! 4 Nech sa rozpamätá na všetky tvoje žertvy a tvoje zápalné obeti nech má za tučné! Sélah. 5 Nech ti dá podľa žiadosti tvojho srdca a nech vyplní každý tvoj úmysel. 6 Nech plesáme v tvojom spasení, a v mene svojho Boha vztýčime prápor. Nech naplní Hospodin všetky tvoje prosby! 7 Teraz viem, že Hospodin zachraňuje svojho pomazaného, ozve sa mu z nebies svojej svätosti; v hrdinskej sile sa mu ozve spasenie jeho pravice. 8 Títo dúfajú vo vozoch a tamtí v koňoch, ale my si pripomíname meno Hospodina, svojeho Boha. 9 Oni klesli a padli, ale my stojíme a budeme pevne stáť. 10 Zachráň, Hospodine! Kráľ, náš Bôh, nech sa nám ozve v deň, keď budeme volať.

Ž 20, 1-10

Z 20 - Žalm zachytáva modlitbu, ktorou izraelský ľud vyprosuje pre svojho udatného kráľa víťazstvo pred bojom. Žalm zborovo recitovávali pri prosebných obetách, obetovaných neviditeľnému vojvodcovi a víťazovi, Pánovi.

Z 20,2 - Kým na Sione dohárala obeta, ľud privolával svoje želanie kráľovi, aby ho Pán "vyslyšal v čase súženia".

Z 20,4 - V tomto verši máme spomenuté dva druhy obetí: "obetné dary", čiže nekrvavú obetu (mincháh), a celostnú "žertvu" (celopal), krvavú obetu, ktorá sa celá spaľovala na obetnom oltári, 'oláh (vystupovanie), lebo dym z nej vystupoval k nebesám (sloveso 'álah znamená vystupovať). Svedectvo o tom, že sa pred bojom prinášala krvavá celostná žertva spolu i s darmi, ako múkou, olejom atď., podáva samo Sväté písmo: 1 Sam 7,9; 13,9 atď.