výhody registrácie

Kniha Jozue

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Joz 1, 1-18

1 Now after the death of Moses the servant of the LORD it came to pass, that the LORD spoke unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, 2 "Moses my servant is dead; now therefore arise, go over this Jordan, you, and all this people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. " 3 Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. 4 From the wilderness and this Lebanon even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast. 5 There shall not any man be able to stand before you all the days of your life: as I was with Moses, so I will be with you: I will not fail you, nor forsake you. 6 Be strong and of a good courage: for unto this people shall you divide for an inheritance the land, which I swore unto their fathers to give them. 7 Only be you strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded you: turn not from it to the right hand or to the left, that you may prosper anywhere you go. 8 "This book of the law shall not depart out of your mouth; but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein: for then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. " 9 "Have not I commanded you? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be you dismayed: for the LORD your God is with you anywhere you go. " 10 Then Joshua commanded the officers of the people, saying, 11 "Pass through the host, and command the people, saying, Prepare you victuals; for within three days all of you shall pass over this Jordan, to go in to possess the land, which the LORD your God gives you to possess it. " 12 And to the Reubenites, and to the Gadites, and to half the tribe of Manasseh, spoke Joshua, saying, 13 Remember the word which Moses the servant of the LORD commanded you, saying, The LORD your God has given you rest, and has given you this land. 14 "Your wives, your little ones, and your cattle, shall remain in the land which Moses gave you on this side Jordan; but all of you shall pass before your brethren armed, all the mighty men of valour, and help them; " 15 Until the LORD have given your brethren rest, as he has given you, and they also have possessed the land which the LORD your God gives them: then all of you shall return unto the land of your possession, and enjoy it, which Moses the LORD's servant gave you on this side Jordan toward the sunrising. 16 And they answered Joshua, saying, All that you command us we will do, and anywhere you send us, we will go. 17 According as we hearkened unto Moses in all things, so will we hearken unto you: only the LORD your God be with you, as he was with Moses. 18 Whosoever he be that does rebel against your commandment, and will not hearken unto your words in all that you command him, he shall be put to death: only be strong and of a good courage.

Joz 1, 1-18

Verš 1
Now after the death of Moses the servant of the LORD it came to pass, that the LORD spoke unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying,
Dt 34:5 - So Moses the servant of the LORD died there in the land of Moab, according to the word of the LORD.
Dt 1:38 - But Joshua the son of Nun, which stands before you, he shall go in thither: encourage him: for he shall cause Israel to inherit it.

Verš 3
Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses.
Dt 11:24 - Every place whereon the soles of your feet shall tread shall be yours: from the wilderness and Lebanon, from the river, the river Euphrates, even unto the uttermost sea shall your coast be.
Joz 14:9 - And Moses swore on that day, saying, Surely the land whereon your feet have trodden shall be your inheritance, and your children's for ever, because you have wholly followed the LORD my God.

Verš 5
There shall not any man be able to stand before you all the days of your life: as I was with Moses, so I will be with you: I will not fail you, nor forsake you.
Dt 31:6 - "Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them: for the LORD your God, he it is that does go with you; he will not fail you, nor forsake you. "
Dt 31:8 - "And the LORD, he it is that does go before you; he will be with you, he will not fail you, neither forsake you: fear not, neither be dismayed. "
Heb 13:5 - "Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as all of you have: for he has said, I will never leave you, nor forsake you. "

Verš 6
Be strong and of a good courage: for unto this people shall you divide for an inheritance the land, which I swore unto their fathers to give them.
Dt 31:23 - And he gave Joshua the son of Nun a charge, and said, Be strong and of a good courage: for you shall bring the children of Israel into the land which I swore unto them: and I will be with you.

Verš 7
Only be you strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded you: turn not from it to the right hand or to the left, that you may prosper anywhere you go.
Dt 5:32 - All of you shall observe to do therefore as the LORD your God has commanded you: all of you shall not turn aside to the right hand or to the left.
Dt 28:14 - And you shall not go aside from any of the words which I command you this day, to the right hand, or to the left, to go after other gods to serve them.

Verš 8
"This book of the law shall not depart out of your mouth; but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein: for then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. "
Ž 1:2 - "But his delight is in the law of the LORD; and in his law does he meditate day and night. "

Joz 1,1 - O smrti Mojžišovej a národnom smútku pozri Nm 20,12; Dt 32,48.51; 34, 4 n.7 n. Po Mojži šovi vedenie izraelského národa preberá Jozue (Nm 27,18 nn.). Jozue – hebr. Jehóšúa (skr. Jéšúa’) = Jahve je spása alebo Jahve, pomôž! Zo slov: "…Pán povedal Jozuemu…" vysvitá, že Jozue sa riadi Božími pokynmi, svojím počínaním plní vôľu Božiu.

Joz 1,4 - Hranice Kanaánu – budúcej vlasti Izraelitov – ako sú tu udané (porov. Gn 15,18; Ex 23,31; Dt 11,24), sú ideálne hranice zasľúbenej zeme a veľmi presahujú územie rozdelené v hlavách 13 – 19.

Joz 1,10 - Náčelníci ľudu, hebr. šóterím ,pisári', boli podľa našich pojmov úradníci. (Úradníkom mohol sa stať len ten, kto vedel písať.) Ich funkcia sa kryla s funkciou niekdajších krajových kniežat alebo krajových predstavených. Vyhlasovali úradné nariadenia a starali sa, aby tieto rozkazy boli aj plnené. Kedy vydal Jozue tento rozkaz? Svätopiscovi zrejme nešlo pri písaní o zachovanie prísneho chronologického postupu udalostí, ale chcel podať len presný obraz o prípravách na prechod cez Jordán do Kanaánu.

Joz 1,12-15 - O rozdelení Zajordán ska medzi Rubenovcov, Gadovcov a polovicu kmeňa Manassesa pozri Nm 32. Mojžišov rozkaz, ktorý tu Jozue pripomína zajordánskym kmeňom, nájdeš v Dt 3,18 nn. Porov. tiež Nm 32. Výraz "za Jordánom" treba brať zo stanoviska spisovateľa, ktorý už žije v Predjordánsku, t. j. v západnej Palestíne.