výhody registrácie

Kniha Jozue

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Joz 2, 1-24

1 And Joshua the son of Nun sent out of Shittim two men to spy secretly, saying, Go view the land, even Jericho. And they went, and came into an harlot's house, named Rahab, and lodged there. 2 And it was told the king of Jericho, saying, Behold, there came men in here to night of the children of Israel to search out the country. 3 And the king of Jericho sent unto Rahab, saying, Bring forth the men that are come to you, which are entered into your house: for they be come to search out all the country. 4 And the woman took the two men, and hid them, and said thus, There came men unto me, but I know not whence they were: 5 "And it came to pass about the time of shutting of the gate, when it was dark, that the men went out: where the men went I know not: pursue after them quickly; for all of you shall overtake them. " 6 But she had brought them up to the roof of the house, and hid them with the stalks of flax, which she had laid in order upon the roof. 7 And the men pursued after them the way to Jordan unto the fords: and as soon as they which pursued after them were gone out, they shut the gate. 8 "And before they were laid down, she came up unto them upon the roof; " 9 And she said unto the men, I know that the LORD has given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. 10 "For we have heard how the LORD dried up the water of the Red sea for you, when all of you came out of Egypt; and what all of you did unto the two kings of the Amorites, that were on the other side Jordan, Sihon and Og, whom all of you utterly destroyed. " 11 And as soon as we had heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man, because of you: for the LORD your God, he is God in heaven above, and in earth beneath. 12 Now therefore, I pray you, swear unto me by the LORD, since I have showed you kindness, that all of you will also show kindness unto my father's house, and give me a true token: 13 And that all of you will keep alive my father, and my mother, and my brethren, and my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. 14 And the men answered her, Our life for yours, if all of you utter not this our business. And it shall be, when the LORD has given us the land, that we will deal kindly and truly with you. 15 Then she let them down by a cord through the window: for her house was upon the town wall, and she dwelt upon the wall. 16 "And she said unto them, Get you to the mountain, lest the pursuers meet you; and hide yourselves there three days, until the pursuers be returned: and afterward may all of you go your way. " 17 And the men said unto her, We will be blameless of this your oath which you have made us swear. 18 Behold, when we come into the land, you shall bind this line of scarlet thread in the window which you did let us down by: and you shall bring your father, and your mother, and your brethren, and all your father's household, home unto you. 19 And it shall be, that whosoever shall go out of the doors of your house into the street, his blood shall be upon his head, and we will be guiltless: and whosoever shall be with you in the house, his blood shall be on our head, if any hand be upon him. 20 And if you utter this our business, then we will be quit of your oath which you have made us to swear. 21 And she said, According unto your words, so be it. And she sent them away, and they departed: and she bound the scarlet line in the window. 22 And they went, and came unto the mountain, and abode there three days, until the pursuers were returned: and the pursuers sought them throughout all the way, but found them not. 23 So the two men returned, and descended from the mountain, and passed over, and came to Joshua the son of Nun, and told him all things that befell them: 24 "And they said unto Joshua, Truly the LORD has delivered into our hands all the land; for even all the inhabitants of the country do faint because of us. "

Joz 2, 1-24

Verš 19
And it shall be, that whosoever shall go out of the doors of your house into the street, his blood shall be upon his head, and we will be guiltless: and whosoever shall be with you in the house, his blood shall be on our head, if any hand be upon him.
Mt 27:25 - Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children.

Verš 10
"For we have heard how the LORD dried up the water of the Red sea for you, when all of you came out of Egypt; and what all of you did unto the two kings of the Amorites, that were on the other side Jordan, Sihon and Og, whom all of you utterly destroyed. "
Ex 14:21 - "And Moses stretched out his hand over the sea; and the LORD caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. "
Joz 4:23 - For the LORD your God dried up the waters of Jordan from before you, until all of you were passed over, as the LORD your God did to the Red sea, which he dried up from before us, until we were gone over:
Nm 21:24 - And Israel stroke him with the edge of the sword, and possessed his land from Arnon unto Jabbok, even unto the children of Ammon: for the border of the children of Ammon was strong.
Nm 21:34 - "And the LORD said unto Moses, Fear him not: for I have delivered him into your hand, and all his people, and his land; and you shall do to him as you did unto Sihon king of the Amorites, which dwelt at Heshbon. "

Verš 11
And as soon as we had heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man, because of you: for the LORD your God, he is God in heaven above, and in earth beneath.
Dt 4:39 - Know therefore this day, and consider it in your heart, that the LORD he is God in heaven above, and upon the earth beneath: there is none else.

Joz 2,1 - V Šittime, odkiaľ vysiela Jozue vyzvedačov, bolo posledné táborište Izraelitov v Zajordánsku (Nm 25,1). Jericho znamená asi "Mesto mesiaca" (járéach ,mesiac'). Azda tam niekedy prekvital kult boha mesiaca. Izraelitom veľmi záležalo na dobytí Jericha, lebo malo pre ich ďalší postup do Palestíny kľúčové postavenie. – Vyzvedači sa ubytovali u Rachaby, ktorá nemala najlepšiu povesť. V starokresťanskej cirkvi bola neskôr zaradená medzi kajúcnice. V Hebr 11,31; Jak 2,25 sa ospevuje jej pohostinstvo a šľachetný skutok milosrdenstva. Preto bola aj hodna mimoriadneho vyznačenia, bola prijatá do genealógie Ježiša Krista (Mt 1,5).

Joz 2,15 - Sellim pri vykopávkach starého Jericha našiel viac domkov, ktoré sa jednou stranou opierali o mestský múr. Zo striech bol pohodlný prístup na plošinu mestskej hradby.

Joz 2,17-21 - Vv. sú doplnkom k rozhovoru, ktorý končí vo v. 14. Nijako predsa nebolo vhodné, aby sa dali vyzvedači do rozhovoru s Rachabou vtedy, keď už boli spustení z múru dolu. Po v. 21a mohol by byť v. 16. Tieto slová ešte mohla dodať Rachab, keď sa spúšťali mužovia z mestského múru.

Joz 2,22 - Kraj im umožňoval bezpečný úkryt, lebo je tam dosť jaskýň (Džebel Qarantel).