výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 20, 1-9

1 (19:1) Начальнику хора. Псалом Давида.(19-2) Да услышит тебя Господьв день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева. 2 (19:3) Да пошлет тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя. 3 (19:4) Да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое да соделает тучным. 4 (19:5) Да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит. 5 (19:6) Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои. 6 (19:7) Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей. 7 (19:8) Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся: 8 (19:9) они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. 9 (19:10) Господи! спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе .

Ž 20, 1-9

Z 20 - Žalm zachytáva modlitbu, ktorou izraelský ľud vyprosuje pre svojho udatného kráľa víťazstvo pred bojom. Žalm zborovo recitovávali pri prosebných obetách, obetovaných neviditeľnému vojvodcovi a víťazovi, Pánovi.

Z 20,2 - Kým na Sione dohárala obeta, ľud privolával svoje želanie kráľovi, aby ho Pán "vyslyšal v čase súženia".

Z 20,4 - V tomto verši máme spomenuté dva druhy obetí: "obetné dary", čiže nekrvavú obetu (mincháh), a celostnú "žertvu" (celopal), krvavú obetu, ktorá sa celá spaľovala na obetnom oltári, 'oláh (vystupovanie), lebo dym z nej vystupoval k nebesám (sloveso 'álah znamená vystupovať). Svedectvo o tom, že sa pred bojom prinášala krvavá celostná žertva spolu i s darmi, ako múkou, olejom atď., podáva samo Sväté písmo: 1 Sam 7,9; 13,9 atď.