výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(LS - Francúzsky - Louis Segond)

Ž 20, 1-9

1 Au chef des chantres. Psaume de David. Que l'Eternel t'exauce au jour de la détresse, Que le nom du Dieu de Jacob te protège! 2 Que du sanctuaire il t'envoie du secours, Que de Sion il te soutienne! 3 Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, Et qu'il agrée tes holocaustes! -Pause. 4 Qu'il te donne ce que ton coeur désire, Et qu'il accomplisse tous tes desseins! 5 Nous nous réjouirons de ton salut, Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu; L'Eternel exaucera tous tes voeux. 6 Je sais déjà que l'Eternel sauve son oint; Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, Par le secours puissant de sa droite. 7 Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux; Nous, nous invoquons le nom de l'Eternel, notre Dieu. 8 Eux, ils plient, et ils tombent; Nous, nous tenons ferme, et restons debout. 9 Eternel, sauve le roi! Qu'il nous exauce, quand nous l'invoquons!

Ž 20, 1-9

Z 20 - Žalm zachytáva modlitbu, ktorou izraelský ľud vyprosuje pre svojho udatného kráľa víťazstvo pred bojom. Žalm zborovo recitovávali pri prosebných obetách, obetovaných neviditeľnému vojvodcovi a víťazovi, Pánovi.

Z 20,2 - Kým na Sione dohárala obeta, ľud privolával svoje želanie kráľovi, aby ho Pán "vyslyšal v čase súženia".

Z 20,4 - V tomto verši máme spomenuté dva druhy obetí: "obetné dary", čiže nekrvavú obetu (mincháh), a celostnú "žertvu" (celopal), krvavú obetu, ktorá sa celá spaľovala na obetnom oltári, 'oláh (vystupovanie), lebo dym z nej vystupoval k nebesám (sloveso 'álah znamená vystupovať). Svedectvo o tom, že sa pred bojom prinášala krvavá celostná žertva spolu i s darmi, ako múkou, olejom atď., podáva samo Sväté písmo: 1 Sam 7,9; 13,9 atď.