výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 21, 1-14

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. 2 Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje a veľmi sa teší z tvojej spásy. 3 Vyplnil si túžbu jeho srdca a prosbu jeho perí si neodmietol. 4 Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním, na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata. 5 Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval, život dlhý, navždy, naveky. 6 Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš, ozdobuješ ho velebou a nádherou. 7 Robíš z neho požehnanie pre všetky veky, blažíš ho radosťou pred svojou tvárou. 8 Na Pána sa kráľ spolieha; neskláti sa, veď pomoc Najvyššieho je pri ňom. 9 Tvoja ruka zastihne všetkých tvojich nepriateľov, tvoja pravica nájde tých, čo ťa nenávidia. 10 Urobíš ich ohnivou pecou, keď sa zjaví tvoja tvár; Pán ich pohltí vo svojom hneve a strávi ich oheň. 11 Vyhubíš ich rod zo zeme a ich potomstvo spomedzi ľudí. 12 Lebo proti tebe snuli zlo a vymýšľali úklady, ale nič nezmôžu. 13 Lebo ich obrátiš na útek, svoj luk namieriš na ich tvár. 14 Povstaň, Pane, vo svojej sile a my budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc.

Ž 21, 1-14

Z 21 - Tento žalm je obsahove príbuzný predošlému. Rozdiel je len v tom, že 20. ž. je modlitbou pred bojom, 21. žalm je poďakovaním po boji.

Z 21,9 - Dávid ďakuje za Božiu pomoc v boji a svojím obvyklým spôsobom sa rozhorľuje proti nepriateľom izraelského ľudu, ktorí mu hrozili záhubou.