výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 142, 1-8

1 Poučný žalm Dávida. Modlitba, keď bol v jaskyni. 2 Nahlas volám k Hospodinovi, nahlas volám k Hospodinovi o zmilovanie. 3 Pred ním vylievam svoj žiaľ, rozprávam o svojom súžení. 4 Keď môj duch chradne, ty aj vtedy poznáš môj chodník. Na ceste, ktorou idem, mi nastavili osídlo. 5 Pozri sa napravo a uvidíš: nikto ma nechce poznať. Nemám kam utiecť, nikto sa o môj život nestará. 6 Hospodin, k tebe volám, hovorím: Ty si moje útočisko, môj podiel v krajine žijúcich! 7 Pozoruj môj nárek, lebo som veľmi zúbožený. Osloboď ma od tých, čo ma prenasledujú, lebo sú mocnejší než ja. 8 Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno! Spravodliví ma obstúpia, keď sa ma ujmeš.

Ž 142, 1-8

Verš 3
Pred ním vylievam svoj žiaľ, rozprávam o svojom súžení.
Ž 77:3 - V deň svojho súženia sa pýtam Pána, v noci neúnavne vystieram ruky. Moja duša odmieta útechu.

Verš 5
Pozri sa napravo a uvidíš: nikto ma nechce poznať. Nemám kam utiecť, nikto sa o môj život nestará.
Ž 16:5 - Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu.

Verš 6
Hospodin, k tebe volám, hovorím: Ty si moje útočisko, môj podiel v krajine žijúcich!
Ž 41:1 - Zbojmajstrovi. Dávidov žalm.
Ž 79:8 - Nevyčítaj nám viny predkov, ponáhľaj sa nám v ústrety so svojím zľutovaním, lebo sme celkom bezmocní.
Ž 116:6 - Hospodin chráni bezbranných, bol som bezmocný a pomohol mi.

Z 142 - Žalmistu prenasledujú nepriatelia, hrozí mu nebezpečenstvo smrti, preto sa vo svojom súžení obracia o pomoc k Pánovi.

Z 142,4 - "Chodník" alebo "cesta" značí položenie, osud.

Z 142,5 - Žalmista sa "pozeral napravo", pozeral, kto by sa ho zastal, kto by ho chránil pred nespravodlivým prenasledovateľom. Na súde po pravej strane stával obhajca toho, kto bol žalovaný (Ž 16,8; 121,5).

Z 142,8 - Žalmista prosí, aby ho Pán vyslobodil "zo žalára". Je možné, že Dávid týmto slovom označuje jaskyňu, v ktorej ho prekvapil nepriateľ. - "Keď mi prejavíš priazeň" - všetci spravodliví sa budú tešiť z víťazstva dobra nad zlom.