výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 142, 1-7

1 I cried unto the LORD with my voice; with my voice unto the LORD did I make my supplication. 2 I poured out my complaint before him; I shewed before him my trouble. 3 When my spirit was overwhelmed within me, then thou knewest my path. In the way wherein I walked have they privily laid a snare for me. 4 I looked on my right hand, and beheld, but there was no man that would know me: refuge failed me; no man cared for my soul. 5 I cried unto thee, O LORD: I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living. 6 Attend unto my cry; for I am brought very low: deliver me from my persecutors; for they are stronger than I. 7 Bring my soul out of prison, that I may praise thy name: the righteous shall compass me about; for thou shalt deal bountifully with me.

Ž 142, 1-7

Verš 3
When my spirit was overwhelmed within me, then thou knewest my path. In the way wherein I walked have they privily laid a snare for me.
Ž 77:3 - I remembered God, and was troubled: I complained, and my spirit was overwhelmed. Selah.

Verš 5
I cried unto thee, O LORD: I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living.
Ž 16:5 - The LORD is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.

Verš 6
Attend unto my cry; for I am brought very low: deliver me from my persecutors; for they are stronger than I.
Ž 41:1 - Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble.
Ž 79:8 - O remember not against us former iniquities: let thy tender mercies speedily prevent us: for we are brought very low.
Ž 116:6 - The LORD preserveth the simple: I was brought low, and he helped me.

Z 142 - Žalmistu prenasledujú nepriatelia, hrozí mu nebezpečenstvo smrti, preto sa vo svojom súžení obracia o pomoc k Pánovi.

Z 142,4 - "Chodník" alebo "cesta" značí položenie, osud.

Z 142,5 - Žalmista sa "pozeral napravo", pozeral, kto by sa ho zastal, kto by ho chránil pred nespravodlivým prenasledovateľom. Na súde po pravej strane stával obhajca toho, kto bol žalovaný (Ž 16,8; 121,5).

Z 142,8 - Žalmista prosí, aby ho Pán vyslobodil "zo žalára". Je možné, že Dávid týmto slovom označuje jaskyňu, v ktorej ho prekvapil nepriateľ. - "Keď mi prejavíš priazeň" - všetci spravodliví sa budú tešiť z víťazstva dobra nad zlom.