výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 85, 1-14

1 Zbormajstrovi. Žalm Kórachovcov. 2 Hospodin, preukázal si milosť svojej krajine, zmenil si údel Jákoba. 3 Odpustil si vinu svojho ľudu a prikryl všetky jeho hriechy. — Sela — 4 Odvrátil si všetku svoju prchkosť a zmiernil svoj prudký hnev. 5 Obnov nás, Bože našej spásy, odlož svoju nevôľu voči nám! 6 Chceš sa na nás večne hnevať? Chceš svoj hnev z pokolenia na pokolenie prenášať? 7 Či nás znova neobživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať? 8 Ukáž nám, Hospodin, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu! 9 Chcem počuť, čo hovorí Boh, Hospodin. Hovorí o pokoji pre svoj ľud a pre svojich zbožných. Len aby sa nevrátili zase k bláznovstvu. 10 Jeho spása je naozaj blízka tým, čo sa ho boja. Nech jeho sláva prebýva v našej krajine! 11 Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. 12 Vernosť vypučí zo zeme, spravodlivosť bude hľadieť z neba. 13 Hospodin dá požehnanie a naša zem vydá svoju úrodu. 14 Predchádzať ho bude spravodlivosť a zanechá stopy na jeho ceste.

Ž 85, 1-14

Verš 10
Jeho spása je naozaj blízka tým, čo sa ho boja. Nech jeho sláva prebýva v našej krajine!
Heb 7:2 - A Abrahám mu zo všetkého dal desiatok.Jeho meno sa prekladá najprv ako Kráľ spravodlivosti, potom však aj Kráľ Šálemu,čo znamená Kráľ pokoja.

Verš 12
Vernosť vypučí zo zeme, spravodlivosť bude hľadieť z neba.
Ž 67:6 - Nech ťa velebia, Bože, národy, nech ťa velebia všetci ľudia!

Verš 6
Chceš sa na nás večne hnevať? Chceš svoj hnev z pokolenia na pokolenie prenášať?
Ž 71:20 - Dal si mi okúsiť mnohé súženia a biedy, no znova ma oživíš a vyvedieš z hlbín zeme.

Z 85 - Žalmista zachytáva týmto žalmom duševné rozpoloženie tých, čo sa vrátili z babylonského zajatia do vlasti; v ich mene ďakuje za obdržané dobrodenia, prosí o splnenie prísľubu šťastia a dokonalej obnovy, lebo repatrianti s návratom do vlasti očakávajú splnenie mesiášskych proroctiev (Iz 52 n.).

Z 85,14 - Boha, Spasiteľa bude na ceste obnovy a zveľadenia svojho ľudu sprevádzať spravodlivosť a spása.