výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 35, 1-28

1 Dávidov. Hospodin, spor sa s tými, čo so mnou vedú spor, napadni tých, čo mňa napádajú! 2 Uchop veľký a malý štít! Vstaň a pomôž mi! 3 Vztýč kopiju a zataras cestu tým, čo ma prenasledujú. Povedz mi: Ja som tvoja spása. 4 Nech sa hanbia a pýria tí, čo mi siahajú na život. Nech zahanbení ustúpia, čo snujú zlo proti mne. 5 Nech sú ako plevy vo vetre, nech ich Hospodinov anjel rozoženie! 6 Nech je ich cesta tmavá a klzká, nech ich Hospodinov anjel prenasleduje. 7 Veď mi bezdôvodne nastavili sieť, bez príčiny kopali jamu, aby ma dostali. 8 Nech ho nečakane stihne záhuba a sám nech uviazne v sieti, ktorú nastavil, nech ta spadne a zahynie! 9 Moja duša bude však jasať v Hospodinovi, bude sa tešiť z jeho spásy. 10 Celá moja bytosť nech povie: Hospodin, kto je ako ty?! Zachraňuješ slabšieho pred silnejším, chudobného a bedára pred tým, čo ho zdiera. 11 Povstávajú podlí svedkovia a vypytujú sa ma na to, o čom ani neviem. 12 Zlým sa mi odplácajú za dobré, som ako sirota. 13 Keď oni boli chorí, ja som sa odel vrecovinou a koril pôstom. Kiežby sa mi modlitba za nich vrátila späť! 14 Chodieval som k chorému ako k priateľovi či bratovi, smútil som ako za matkou, zármutok ma zronil. 15 Oni sa však zhŕkli a radovali sa z môjho pádu. Bitkári, ktorých som nepoznal, zbehli sa proti mne a bez prestania ma tupili. 16 Rúhali sa, škodoradostne sa mi posmievali a cerili na mňa zuby. 17 Pane! Dokedy sa budeš na to dívať? Zachráň mi život pred ich pustošením, to jediné, čo mám, pred levíčatami. 18 Budem ťa zvelebovať vo veľkom zhromaždení, chváliť ťa budem pred početným ľudom. 19 Nech sa neradujú nado mnou podlí nepriatelia, nech nepožmurkávajú tí, čo ma bezdôvodne nenávidia. 20 Veď to, čo hovoria, neslúži pokoju. Šíria klamstvá o tichých v krajine. 21 Naširoko otvárajú ústa proti mne a hovoria: Dobre ti tak! Vidíme to na vlastné oči. 22 Hospodin, ty si to videl. Nemlč! Pane, nevzďaľuj sa odo mňa! 23 Prebuď sa a postav sa za moje právo, za môj spor, Boh môj a Pán môj! 24 Hospodin, môj Bože, súď ma podľa svojej spravodlivosti! Nech sa neradujú nado mnou. 25 Nech si nemyslia: Dobre mu tak, to sme chceli! Nech nepovedia: Prehltli sme ho. 26 Nech sa zahanbia a zapýria všetci, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech sa odejú hanbou a potupou tí, čo sa povyšujú nado mňa. 27 Nech plesajú a tešia sa tí, čo mi žičia spravodlivosť. Nech ustavične hovoria: Veľký je Hospodin, ktorý doprial pokoj svojmu služobníkovi. 28 Môj jazyk bude hlásať tvoju spravodlivosť a šíriť chválu o tebe deň čo deň.

Ž 35, 1-28

Verš 18
Budem ťa zvelebovať vo veľkom zhromaždení, chváliť ťa budem pred početným ľudom.
Ž 40:9 - že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, vo svojom vnútri mám tvoj zákon.
Ž 111:1 - Haleluja! |TU(álef)|Tu Ďakujem Hospodinovi z celého srdca |TU(bét)|Tu v kruhu úprimných, v zhromaždení.

Verš 19
Nech sa neradujú nado mnou podlí nepriatelia, nech nepožmurkávajú tí, čo ma bezdôvodne nenávidia.
Jn 15:25 - Ale to preto, aby sa naplnilo slovo, napísané v ich zákone: Nenávideli ma bez príčiny.

Verš 4
Nech sa hanbia a pýria tí, čo mi siahajú na život. Nech zahanbení ustúpia, čo snujú zlo proti mne.
Ž 40:14 - Hospodin, ráč ma vyslobodiť! Hospodin, ponáhľaj sa mi na pomoc!
Ž 70:2 - Bože, ponáhľaj sa zachrániť ma! Hospodin, ponáhľaj sa mi pomôcť!

Verš 5
Nech sú ako plevy vo vetre, nech ich Hospodinov anjel rozoženie!
Jób 21:18 - Ako často sú sťa slama vo vetre a sťa plevy, ktoré unáša víchor?
Ž 1:4 - Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor.
Iz 29:5 - Zástup tvojich nepriateľov bude ako nepatrný prach, množstvo násilníkov ako pleva, ktorú odveje. Stane sa to náhle, nečakane.
Oz 13:3 - Preto budú ako ranný oblak, ako rosa, čo sa hneď stratí, ako plevy odviate z humna alebo ako dym z komína.

Z 35 - Mnohí cirkevní Otcovia slová tohto žalmu kladú na pery Ježiša Krista. Žalmista je tu predobrazom Mesiáša a jeho slová a utrpenie sú predobrazom slov a utrpenia Ježiša Krista, ako to vysvitá z evanjelia (Jn 15,25), kde sa 19. verš tohto žalmu uvádza v spojení s Ježišovým utrpením.

Z 35,2 - Pán má byť najspoľahlivejšou ochranou v tiesni.

Z 35,17 - Porov. 22,21-22.