výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 34, 1-23

1 Dávidov. Keď predstieral pomätenosť pred Abímelechom, ktorý ho odohnal a on odišiel. 2 |TU(álef)|Tu Zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť. 3 |TU(bét)|Tu Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa. 4 |TU(gimel)|Tu Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno! 5 |TU(dálet)|Tu Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz. 6 |TU(hé)|Tu Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapýria. 7 |TU(zajin)|Tu Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. 8 |TU(chét)|Tu Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich. 9 |TU(tét)|Tu Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. 10 |TU(jod)|Tu Bojte sa Hospodina jeho svätí, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. 11 |TU(kaf)|Tu Levíčatá môžu biediť a hladovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať. 12 |TU(lámed)|Tu Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom! 13 |TU(mém)|Tu Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro? 14 |TU(nún)|Tu Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami, 15 |TU(sámek)|Tu odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň! 16 |TU(ajin)|Tu Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. 17 |TU(pé)|Tu Hospodin čelí zločincom, aby vyhladil ich pamiatku zo zeme. 18 |TU(cádé)|Tu Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje. 19 |TU(kóf)|Tu Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha. 20 |TU(réš)|Tu Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí. 21 |TU(šín)|Tu Chráni mu všetky kosti, ani jediná sa mu nezlomí. 22 |TU(táv)|Tu Zloba usmrtí bezbožníka. Kto nenávidí spravodlivého, bude pykať. 23 Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pykať.

Ž 34, 1-23

Verš 1
Dávidov. Keď predstieral pomätenosť pred Abímelechom, ktorý ho odohnal a on odišiel.
1Sam 21:13 - Dávid si zapamätal tie slová a dostal strach z gátskeho kráľa Akíša.

Verš 10
|TU(jod)|Tu Bojte sa Hospodina jeho svätí, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba.
Jób 4:11 - Starý lev hynie bez koristi a mláďatá levice sa rozutekali.

Verš 12
|TU(lámed)|Tu Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom!
1Pt 3:10 - Veďkto chce milovať života vidieť dobré dni,nech si zdržuje jazyk od zléhoa ústa od ľstivých rečí,

Verš 14
|TU(nún)|Tu Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami,
Heb 12:14 - Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.

Verš 15
|TU(sámek)|Tu odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň!
Jób 36:7 - Neodvracia zrak od spravodlivého. Kráľov navždy posadí na trón, aby ich vyvýšil.
Ž 33:18 - Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť,
1Pt 3:12 - Veď Pánove oči hľadia na spravodlivých,jeho uši načúvajú ich prosbám,ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zle.

Verš 18
|TU(cádé)|Tu Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje.
2Tim 3:11 - moje prenasledovania, utrpenia, ktoré ma postihli v Antiochii, Ikóniu, Lystre. Koľko prenasledovaní som zniesol! A zo všetkých ma Pán vytrhol.

Verš 19
|TU(kóf)|Tu Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha.
2Tim 3:12 - A všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní.

Verš 20
|TU(réš)|Tu Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí.
Jn 19:36 - Stalo sa to preto, aby sa splnilo Písmo: Kosť mu nebude zlomená.

Z 34 - Poučný alfabetický žalm, ale poradie veršov je porušené.

Z 34,1 - Porov. 1 Sam 21,11-16.