výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 35, 1-28

1 Dávidov žalm. Pane, odsúď tých, čo mňa odsudzujú, napadni tých, čo mňa napádajú. 2 Vezmi zbroj a štít a vstaň mi na pomoc. 3 Zažeň sa kopijou a sekerou proti tým, čo ma prenasledujú. Povedz mojej duši: „Ja som tvoja spása.“ 4 Nech sa hanbia a červenajú tí, čo mi číhajú na život; nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, čo mi chcú zle. 5 Nech sú ako prach pred vetrom a nech ich ženie Pánov anjel; 6 nech je ich cesta tmavá a klzká a Pánov anjel nech ich prenasleduje. 7 Lebo bez príčiny mi nastavili sieť, bez dôvodu mi vykopali jamu. 8 Nech ho znenazdania stihne pohroma a nech sa sám chytí do siete, ktorú nastavil, nech sám padne do tej istej pohromy. 9 Lež moja duša bude plesať v Pánovi a bude sa tešiť z jeho pomoci. 10 Všetko vo mne bude hovoriť: „Pane, kto sa ti vyrovná? Úbožiaka zachraňuješ z rúk tých, čo sú silnejší od neho, chudáka a bedára pred lúpežníkmi.“ 11 Vystúpili kriví svedkovia a pýtali sa na to, o čom nemám ani tušenia. 12 Za dobré sa mi odplácali zlým; som celkom opustený. 13 Keď oni boli chorí, ja som nosil rúcho kajúcne. Umŕtvoval som sa pôstom a v srdci som sa stále modlil. 14 Ako k priateľovi, ako k bratovi som sa správal k nim; zármutok ma zohol, akoby som oplakával vlastnú mať. 15 Ale keď som klesol ja, oni sa zaradovali a hneď sa zhŕkli; zhŕkli sa proti mne a bili ma i tí, ktorých som ani nepoznal. 16 Bez prestania ma trhali, dráždili ma, posmievali sa mi a zubami škrípali proti mne. 17 Pane, ako dlho sa budeš na to dívať? Zachráň ma pred ich zlobou a pred levmi život môj. 18 Budem ťa oslavovať vo veľkom zhromaždení a chváliť uprostred zástupov. 19 Nech sa netešia nado mnou falošní nepriatelia, čo ma nenávidia bez príčiny a prebodávajú očami. 20 Lebo nehovoria, čo je na pokoj, ale vymýšľajú úklady proti tichým zeme. 21 Naširoko rozďavujú ústa proti mne, hovoria: „Dobre, dobre, na vlastné oči vidíme.“ 22 Pane, ty to vidíš, nuž nemlč; Pane, nevzďaľuj sa odo mňa. 23 Prebuď sa, vstaň a zachráň ma, Pán môj a Boh môj, ujmi sa môjho sporu. 24 Pane, Bože môj, súď ma podľa svojej spravodlivosti, nech sa netešia nado mnou. 25 Nech si v srdci nehovoria: „Dobre, ako sme si želali.“ A nech nehovoria: „Zhltli sme ho.“ 26 Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedna, čo sa tešia z môjho nešťastia, nech hanba a potupa zaodeje tých, čo sa povyšujú nado mňa. 27 Nech sa tešia a radujú tí, čo aj mne žičia spravodlivosť, a nech stále hovoria: „Nech je zvelebený Pán, čo svojho sluhu obdarúva pokojom.“ 28 Vtedy môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti a bude ťa oslavovať deň čo deň.

Ž 35, 1-28

Verš 18
Budem ťa oslavovať vo veľkom zhromaždení a chváliť uprostred zástupov.
Ž 40:9 - že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon.“
Ž 111:1 - ALELUJA. Z celého srdca chcem oslavovať Pána v zbore spravodlivých i v zhromaždení.

Verš 19
Nech sa netešia nado mnou falošní nepriatelia, čo ma nenávidia bez príčiny a prebodávajú očami.
Jn 15:25 - To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: »Nenávideli ma bez príčiny.«

Verš 4
Nech sa hanbia a červenajú tí, čo mi číhajú na život; nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, čo mi chcú zle.
Ž 40:14 - Pane, ráč ma zachrániť, príď mi čím skôr na pomoc.
Ž 70:2 - Bože, príď mi na pomoc; Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Verš 5
Nech sú ako prach pred vetrom a nech ich ženie Pánov anjel;
Jób 21:18 - by ako slama boli vo vetre, ako plevy, čo víchor uchytil?
Ž 1:4 - No nie tak bezbožní, veru nie; tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.
Iz 29:5 - Ako drobný prach bude zástup cudzincov, ako miznúca pleva svorka násilníkov. I stane sa zrazu, nečakane:
Oz 13:3 - Preto budú ako ranný oblak a ako rosa, ktorá mizne zavčasu, ako pleva, ktorá letí z humna, a ako dym z otvoru.

Z 35 - Mnohí cirkevní Otcovia slová tohto žalmu kladú na pery Ježiša Krista. Žalmista je tu predobrazom Mesiáša a jeho slová a utrpenie sú predobrazom slov a utrpenia Ježiša Krista, ako to vysvitá z evanjelia (Jn 15,25), kde sa 19. verš tohto žalmu uvádza v spojení s Ježišovým utrpením.

Z 35,2 - Pán má byť najspoľahlivejšou ochranou v tiesni.

Z 35,17 - Porov. 22,21-22.