výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 26, 1-12

1 Dávidov. Súď ma, Hospodin, lebo som žil bezúhonne a dúfal som neochvejne v Hospodina. 2 Skúmaj ma, Hospodin, a skúšaj, ohňom mi prepáľ ľadviny a srdce! 3 Tvoje milosrdenstvo mám stále pred očami, žijem podľa tvojej pravdy. 4 Nevysedával som s ničomníkmi, neschádzal som sa s pokrytcami. 5 Nenávidel som spoločnosť zlosynov, k bezbožníkom si ani nesadnem. 6 Na znak nevinnosti si umývam ruky, smiem chodiť okolo tvojho oltára, Hospodin, 7 aby som ťa mohol chváliť piesňou vďaky a rozprávať o tvojich obdivuhodných skutkoch. 8 Hospodin! Milujem dom, v ktorom prebývaš, a miesto, kde je príbytok tvojej slávy. 9 Nezatrať moju dušu s hriešnikmi, môj život s krvilačnými ľuďmi. 10 Na ich rukách lipne hanebnosť, ich pravica je samý úplatok. 11 Ja však budem žiť bezúhonne. Vykúp ma a zmiluj sa nado mnou! 12 Moja noha stojí na rovine. V zhromaždeniach budem chváliť Hospodina.

Ž 26, 1-12

Verš 1
Dávidov. Súď ma, Hospodin, lebo som žil bezúhonne a dúfal som neochvejne v Hospodina.
Ž 7:8 - Nech ťa obkľúči zástup národov, zasadni nad nimi na výsosti!

Verš 4
Nevysedával som s ničomníkmi, neschádzal som sa s pokrytcami.
Jób 31:5 - Ak som si počínal nečestne, ak sa moja noha ponáhľala zradiť,
Ž 1:1 - Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov,