výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 115, 1-18

1 Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsõséget, a te kegyelmedért és hívségedért! 2 Miért mondanák a pogányok: Hol van hát az õ Istenök? 3 Pedig a mi Istenünk az égben van, és a mit akar, azt mind megcselekszi. 4 Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája. 5 Szájok van, de nem szólanak; szemeik vannak, de nem látnak; 6 Füleik vannak, de nem hallanak; orruk van, de nem szagolnak; 7 Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az õ torkukkal. 8 Hasonlók legyenek azokhoz készítõik, [és] mindazok, a kik bíznak bennök! 9 Izráel! te az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa õ. 10 Áronnak háza! az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa õ. 11 A kik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa õ. 12 Az Úr megemlékezik mi rólunk [és] megáld [minket]; megáldja Izráel házát, megáldja Áronnak házát. 13 Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat. 14 Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat. 15 Áldottai vagytok ti az Úrnak, a ki teremtette a mennyet és a földet. 16 Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta. 17 Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik alászállanak a csendességbe. 18 De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat!

Ž 115, 1-18

Verš 5
Szájok van, de nem szólanak; szemeik vannak, de nem látnak;
Dt 4:28 - És szolgáltok ott emberi kéz által csinált isteneknek: fának és kõnek, a melyek nem látnak, nem is hallanak, nem is esznek, nem is szagolnak.
Jer 10:3 - Mert a népek bálványai [csupa] hiábavalóság, hiszen az erdõ fájából vágják azt; ács-mester kezei készítik bárddal.
Jer 10:9 - Társisból hozott lapított ezüst és Ofirból való arany; az ácsnak és az ötvös kezének munkája; öltözetök kék és piros bíbor; mesterek munkája valahány.

Z 115,17-18 - Izraeliti sa domnievali, že po smrti sa ani Pán nestará o mŕtvych, ani mŕtvi nemôžu nijako osláviť Boha. "V šeóle", v podsvetí sa ani nežilo, ani nehynulo, bol to život veľmi malátny, tam sa nedal vykonať nijaký záslužný skutok (Ž 6,6; 30,10; 88,11).