výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 41, 1-13

1 Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára. 2 Boldog, a ki a nyomorultra gondol; a veszedelem napján megmenti azt az Úr. 3 Az Úr megõrzi azt és élteti azt; boldog lesz e földön, és nem adhatod oda ellenségei kivánságának. 4 Az Úr megerõsíti õt az õ betegágyán; bármilyen az ágya, megkönnyíted betegségében. 5 Én azt mondtam: Uram kegyelmezz nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened! 6 Ellenségeim rosszat mondanak felõlem: Mikor hal meg és vész ki a neve? 7 Ha látogatni jön [be valaki,] hiábavalóságot beszél; szíve álnokságot gyûjt össze magának, kimegy az utczára [és] beszél. 8 Minden gyûlölõm együtt suttog reám, gonoszat koholnak ellenem: 9 Istennek átka szállott õ reá, s mivelhogy benne fekszik, nem kél fel többé! 10 Még az én jóakaróm is, a kiben bíztam, a ki kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem. 11 De te Uram, könyörülj rajtam és emelj föl engemet, hadd fizessek meg nékik! 12 Abból tudom meg, hogy kedvelsz engemet, ha ellenségem nem ujjong felettem; 13 Engem pedig feddhetetlenségemben támogatsz, és színed elé állatsz mindenha. [ (Psalms 41:14) Áldott az Úr, Izráelnek Istene öröktõl fogva mindörökké. Ámen, ámen! ]

Ž 41, 1-13

Verš 9
Istennek átka szállott õ reá, s mivelhogy benne fekszik, nem kél fel többé!
Jn 13:18 - Nem mindnyájatokról szólok; tudom én kiket választottam el; hanem hogy beteljesedjék az írás: A ki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem.

Z 41,10 - Dávidov radca a dobrý priateľ Achitofel sa pridal za Absolónovej vzbury k vzbúrencom v Hebrone (2 Sam 15,12-15). Vo verši 10. je Achitofel predobrazom zradcu Judáša (Jn 13,18; 17,12; Sk 1,16), a tak žalm je prorocký a nepriamo (typicky) mesiášsky. Dávid je tu predobrazom Ježiša Krista.

Z 41,14 - V 14. verši, ktorý nepatrí k žalmu, je chválospev na Pána a je to zakončenie Prvej knihy žalmov ako 72,18 a 106,48.