výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Ž 24, 1-10

1 Žalm Dávidov. Hospodinova je zem i jej náplň, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom; 2 lebo on ho založil na moriach a postavil ho na riekach tak, aby stál. 3 Kto vystúpi na vrch Hospodinov, a kto bude stáť na mieste jeho svätosti? 4 Ten, kto je nevinných rúk a čistého srdca, kto nepovzniesol svojej duše k márnosti a neprisahal falošne. 5 Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a spravedlivosť od Boha svojho spasenia. 6 To je pokolenie tých, ktorí sa pýtajú po ňom, pokolenie hľadajúcich tvoju tvár, Bože Jakobov. Sélah. 7 Pozdvihnite, brány, svoje hlavy! Pozdvihnite sa, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy. 8 Kto je to ten Kráľ slávy? Hospodin, preveliký v sile a hrdina, Hospodin, vojenný hrdina. 9 Pozdvihnite, brány, svoje hlavy a pozdvihnite ich, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy! 10 A ktože je to ten Kráľ slávy? Hospodin Zástupov, on je Kráľom slávy. Sélah.

Ž 24, 1-10

Verš 1
Žalm Dávidov. Hospodinova je zem i jej náplň, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom;
Ex 19:5 - Tak teraz ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostríhať moju smluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem.
Dt 10:14 - Hľa, Hospodinove, tvojho Bohove, sú nebesia i nebesia nebies, zem i všetko, čo je na nej.
Jób 41:11 - Z jeho úst vychádzajú fakle; uletujú ohnivé iskry.
Ž 50:12 - Ak zlačniem, nepoviem ti toho, lebo môj je okruh zeme i jeho náplň.
1Kor 10:26 - lebo veď Pánova je zem i jej náplň.
1Kor 10:28 - Ale keby vám niekto povedal: Toto je obetované modlám, nejedzte pre toho, kto to oznámil, a pre svedomie, lebo Pánova je zem i jej náplň.

Verš 3
Kto vystúpi na vrch Hospodinov, a kto bude stáť na mieste jeho svätosti?
Ž 15:1 - Žalm Dávidov. Hospodine, kto bude pohostíniť v tvojom stáne? Kto bude bývať na vrchu tvojej svätosti?
Iz 33:14 - Zdesili sa na Sione hriešnici; strach pochytil pokrytcov, až sa trasú a hovoria: Kto nám bude bývať pri zožierajúcom ohni? Kto nám bude bývať pri večnom žehu?!

Z 24 - Žalm vznikol pravdepodobne v čase, keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi (2 Sam 6,17 a 5,6-10).

Z 24,2 - Porov. 75,4; Iz 42,5.