výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Ž 49, 1-20

1 למנצח לבני קרח מזמור שמעו זאת כל העמים האזינו כל ישבי חלד׃ 2 גם בני אדם גם בני איש יחד עשיר ואביון׃ 3 פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות׃ 4 אטה למשל אזני אפתח בכנור חידתי׃ 5 למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני׃ 6 הבטחים על חילם וברב עשרם יתהללו׃ 7 אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלהים כפרו׃ 8 ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם׃ 9 ויחי עוד לנצח לא יראה השחת׃ 10 כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם׃ 11 קרבם בתימו לעולם משכנתם לדר ודר קראו בשמותם עלי אדמות׃ 12 ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו׃ 13 זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלה׃ 14 כצאן לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר וצירם לבלות שאול מזבל לו׃ 15 אך אלהים יפדה נפשי מיד שאול כי יקחני סלה׃ 16 אל תירא כי יעשר איש כי ירבה כבוד ביתו׃ 17 כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו׃ 18 כי נפשו בחייו יברך ויודך כי תיטיב לך׃ 19 תבוא עד דור אבותיו עד נצח לא יראו אור׃ 20 אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו׃

Ž 49, 1-20

Verš 4
אטה למשל אזני אפתח בכנור חידתי׃
Ž 78:2 - אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם׃
Mt 13:35 - למלאת את אשר דבר הנביא לאמר אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם׃

Z 49,5 - Čo sa mu zjavilo, chce prijateľnou a zrozumiteľnou formou podať ďalej, nebude hovoriť sám, ale bude z neho hovoriť múdrosť Božia v krátkom poučení, hebr. "mášál - prísloví". Celý problém o nešťastí a nerovnosti na svete, "záhadu" každého človeka, chce vyložiť za sprievodu lýry; slovom básnickým, hudbou a spevom chce svojim poslucháčom ľahko vysvetliť ťažký problém. Aj proroci svoje naučenie sprevádzali hudbou (1 Sam 10,5; 2 Kr 3,15), aby uľahčili osvojenie jednotlivých právd.