výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 48, 1-15

1 Pieseň. Žalm Koreho synov. 2 Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha. 3 Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, je celej zemi na radosť. Vrch Sion, tajomný príbytok, je mestom veľkého kráľa. 4 Boh sa preslávil v jeho palácoch ako istá ochrana. 5 Lebo hľa, králi sa spolčili a utvorili jeden šík. 6 No sotva sa pozreli, stŕpli úžasom, zmiatli sa a dali sa na útek; 7 hrôza ich tam schvátila, bolesti ako rodičku, 8 ako keď východný víchor rozbíja lode taršišské. 9 Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Pána zástupov, v meste nášho Boha: Boh ho založil naveky. 10 Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu. 11 Ako tvoje meno, Bože, tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme; tvoja pravica je plná spravodlivosti. 12 Nech sa raduje vrch Sion a judejské dcéry nech jasajú nad tvojimi výrokmi. 13 Obíďte Sion a obklopte ho, spočítajte jeho veže. 14 Dobre si všimnite jeho hradby, prejdite jeho paláce, aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu, 15 že on je Boh, náš Boh, naveky a na veky vekov: on sám nás bude stále sprevádzať.

Ž 48, 1-15

Verš 2
Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha.
Mt 5:35 - ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa,

Z 48 - Tento žalm je obdobný ako oba predchádzajúce (46 a 47). Hlavnou myšlienkou žalmu je mimoriadna záchrana mesta Jeruzalema.

Z 48,3 - Cirkev bude stredom a prameňom pokoja a duševných radostí pre každého, kto uverí v Ježiša Krista.

Z 48,5 - Nepriateľskí králi sa spoločne vychytili proti svätému mestu a nezadržateľne postupujú proti svätému mestu. Keby šlo o Edomčanov, Moabčanov a Amončanov (2 Krn 20), žalm by verne zachycoval udalosti, ktoré sa stali v ten deň v okolí Jeruzalema.

Z 48,8 - "Lode taršišské" boli lode, ktoré mohli plávať na dlhej ceste, pravdepodobne z Palestíny až do dnešného Španielska, do Tartesu (Tartess), prístavu na juhovýchodnom pobreží Pyrenejského polostrova. Východný vietor (Ez 27,26) bol veľmi nebezpečný aj pre najväčšie lode, nič mu neodolalo.