výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Ž 21, 1-13

1 Przedniejszemu śpiewakowi pieśń Dawidowa. 2 Panie! w mocy twojej raduje się król, a w zbawieniu twojem wielce się weseli. 3 Dałeś mu żądość serca jego, a prośby ust jego nie odmówiłeś mu. Sela. 4 Albowiemeś go uprzedził błogosławieństwy hojnemi; włożyłeś na głowę jego koronę ze złota szczerego. 5 Prosił cię o żywot, a dałeś mu przedłużenie dni na wieki wieków. 6 Wielka jest chwała jego w zbawieniu twojem; chwałą i zacnością przyodziałeś go; 7 Boś go wystawił na rozmaite błogosławieństwo aż na wieki; rozweseliłeś go weselem oblicza twego. 8 Gdyż król nadzieję ma w Panu, a z miłosierdzia Najwyższego nie będzie poruszony. 9 Znajdzie ręka twoja wszystkich nieprzyjaciół twoich, prawica twoja dosięże wszystkich, co cię w nienawiści mają. 10 Uczynisz ich jako piec ognisty czasu gniewu twego; Pan w popędliwości swojej wytraci ich, a ogień ich pożre. 11 Plemię ich z ziemi wygubisz, a nasienie ich z synów ludzkich. 12 Albowiem czyhali na twoje złe; zmyślali radę, której dowieść nie mogli. 13 Przetoż wystawisz ich za cel; cięciwę twą wyciągniesz przeciwko twarzy ich. Podnieśże się, Panie! w mocy twojej, tedy będziemy śpiewać i wysławiać możność twoję.

Ž 21, 1-13

Z 21 - Tento žalm je obsahove príbuzný predošlému. Rozdiel je len v tom, že 20. ž. je modlitbou pred bojom, 21. žalm je poďakovaním po boji.

Z 21,9 - Dávid ďakuje za Božiu pomoc v boji a svojím obvyklým spôsobom sa rozhorľuje proti nepriateľom izraelského ľudu, ktorí mu hrozili záhubou.