výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Ž 67, 1-7

1 Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot psalm ku śpiewaniu. 2 Boże! zmiłuj się nad nami, a błogosław nam, rozświeć oblicze twoje nad nami. Sela. 3 Aby tak poznali na ziemi drogę twoję, a po wszystkich narodach zbawienie twoje. 4 Tedy cię będą wysławiały narody o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie! 5 Radować się będą i wykrzykać narody; bo ty będziesz sądził ludzi w sprawiedliwości, a narody będziesz sprawował na ziemi. Sela. 6 Będą cię wysławiać narody, o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie. 7 Ziemia także wyda urodzaj swój; niech nam błogosławi Bóg, Bóg nasz. Niech nam błogosławi Bóg, a niech się go boją wszystkie kraje ziemi.

Ž 67, 1-7

Verš 1
Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot psalm ku śpiewaniu.
Nm 6:25 - Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie;
Ž 4:6 - Ofiarujcież ofiary sprawiedliwości, a ufajcie w Panu.

Z 67,2 - Slovami 2. verša kňaz denne na konci raňajšej a večernej modlitby požehnával ľud (Nm 6,24-26). Požehnanie pochádza ešte z Áronových čias a v našom žalme je len premena 2. osoby na 1.