výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 67, 1-7

1 God be merciful unto us, and bless us; and cause his face to shine upon us; Selah. 2 That thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations. 3 Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee. 4 O let the nations be glad and sing for joy: for thou shalt judge the people righteously, and govern the nations upon earth. Selah. 5 Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee. 6 Then shall the earth yield her increase; and God, even our own God, shall bless us. 7 God shall bless us; and all the ends of the earth shall fear him.

Ž 67, 1-7

Verš 1
God be merciful unto us, and bless us; and cause his face to shine upon us; Selah.
Nm 6:25 - The LORD make his face shine upon thee, and be gracious unto thee:
Ž 4:6 - There be many that say, Who will shew us any good? LORD, lift thou up the light of thy countenance upon us.

Z 67,2 - Slovami 2. verša kňaz denne na konci raňajšej a večernej modlitby požehnával ľud (Nm 6,24-26). Požehnanie pochádza ešte z Áronových čias a v našom žalme je len premena 2. osoby na 1.