výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 82, 1-8

1 God standeth in the congregation of the mighty; he judgeth among the gods. 2 How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Selah. 3 Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy. 4 Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked. 5 They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course. 6 I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High. 7 But ye shall die like men, and fall like one of the princes. 8 Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.

Ž 82, 1-8

Verš 8
Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.
Ž 2:8 - Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.
Heb 1:2 - Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds;

Verš 4
Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked.
Prís 24:11 - If thou forbear to deliver them that are drawn unto death, and those that are ready to be slain;

Z 82,1 - Žalmista básnickou vravou opisuje Boha, ktorý ide súdiť "sudcov" - bohov. V SZ sa sudcovia často uvádzajú pod menom: "bené(y) 'elohím" alebo len "'elohím", "synovia Boží" alebo "bohovia" (Ex 21,6; 22,8.9; Dt 1,17; 19,17), lebo zastupovali Boha, jeho moc, a v Božom mene prisluhovali spravodlivosť na zemi (Ž 58,2).

Z 82,8 - Posledný verš sa vzťahuje na mesiášske časy. Mesiáš bude Kráľom celej zeme, jemu sa poddajú všetky národy a len on jediný bude súdiť celý svet (Ž 2,8.9).