výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 80, 1-19

1 Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth. 2 Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us. 3 Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved. 4 O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people? 5 Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure. 6 Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves. 7 Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved. 8 Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it. 9 Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land. 10 The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars. 11 She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river. 12 Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her? 13 The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it. 14 Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine; 15 And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself. 16 It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance. 17 Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself. 18 So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name. 19 Turn us again, O LORD God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.

Ž 80, 1-19

Verš 3
Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Ž 4:6 - There be many that say, Who will shew us any good? LORD, lift thou up the light of thy countenance upon us.
Ž 31:16 - Make thy face to shine upon thy servant: save me for thy mercies' sake.
Ž 67:1 - God be merciful unto us, and bless us; and cause his face to shine upon us; Selah.
Dan 9:17 - Now therefore, O our God, hear the prayer of thy servant, and his supplications, and cause thy face to shine upon thy sanctuary that is desolate, for the Lord's sake.

Verš 6
Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves.
Ž 44:13 - Thou makest us a reproach to our neighbours, a scorn and a derision to them that are round about us.
Ž 79:4 - We are become a reproach to our neighbours, a scorn and derision to them that are round about us.

Z 80 - Zdá sa, že žalm sa vzťahuje na ten čas, keď asýrsky kráľ Salmanassar (727-722) vtrhol do severného kráľovstva (Efraim), mnoho miest zničil a odvliekol niektorých do zajatia, a keď podobný osud očakával aj južné kráľovstvo, Júdsko (2 Kr 17,3 n.; 18,13 n.).

Z 80,2 - Pán sa u prorokov často menuje "Pastier Izraela", toto pomenovanie sa vyskytuje už v Jakubovom požehnaní nad Jozefom (Gn 48,15; 49,25).

Z 80,7 - "Dopustil si, že sa pre nás svária naši susedia", susedné národy sa bijú o to, čo u nás ukoristili.

Z 80,9 - Obraz viniča používajú najmä proroci a označujú ním vyvolený národ (Iz 5,1 n.; 27,2; Jer 2,21; 12,10; Ez 17,5 n. atď.).

Z 80,11 - "Božie cédre", ktoré sú také staré a mohutné, že iba Boh mohol také vypestovať.

Z 80,18 - "Muž po Božej pravici" je Izrael, lebo ho Pán zasadil svojou pravicou. "Syn človeka" je takisto Izrael.