výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 89, 1-52

1 I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. 2 For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens. 3 I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant, 4 Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah. 5 And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints. 6 For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD? 7 God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him. 8 O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee? 9 Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them. 10 Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm. 11 The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them. 12 The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name. 13 Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand. 14 Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face. 15 Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance. 16 In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted. 17 For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted. 18 For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king. 19 Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people. 20 I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him: 21 With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him. 22 The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him. 23 And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him. 24 But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted. 25 I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers. 26 He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation. 27 Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth. 28 My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him. 29 His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven. 30 If his children forsake my law, and walk not in my judgments; 31 If they break my statutes, and keep not my commandments; 32 Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes. 33 Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail. 34 My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. 35 Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David. 36 His seed shall endure forever, and his throne as the sun before me. 37 It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah. 38 But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed. 39 Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground. 40 Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin. 41 All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours. 42 Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice. 43 Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle. 44 Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground. 45 The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah. 46 How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire? 47 Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain? 48 What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah. 49 Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth? 50 Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people; 51 Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed. 52 Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.

Ž 89, 1-52

Verš 35
Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.
Heb 6:13 - For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he sware by himself,
Heb 6:17 - Wherein God, willing more abundantly to shew unto the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath:

Verš 5
And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.
Ž 19:1 - The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handywork.

Verš 41
All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.
Ž 80:12 - Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her?

Verš 11
The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.
Ž 24:1 - The earth is the LORD's, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.

Verš 14
Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.
Ž 97:2 - Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.
Ž 85:13 - Righteousness shall go before him; and shall set us in the way of his steps.

Verš 48
What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.
Ž 49:9 - That he should still live for ever, and not see corruption.
Ž 49:15 - But God will redeem my soul from the power of the grave: for he shall receive me. Selah.

Verš 49
Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?
2Sam 7:15 - But my mercy shall not depart away from him, as I took it from Saul, whom I put away before thee.

Verš 20
I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:
1Sam 16:1 - And the LORD said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? fill thine horn with oil, and go, I will send thee to Jesse the Bethlehemite: for I have provided me a king among his sons.
1Sam 16:13 - Then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren: and the Spirit of the LORD came upon David from that day forward. So Samuel rose up, and went to Ramah.

Verš 22
The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.
2Sam 7:10 - Moreover I will appoint a place for my people Israel, and will plant them, that they may dwell in a place of their own, and move no more; neither shall the children of wickedness afflict them any more, as beforetime,

Verš 26
He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.
2Sam 7:14 - I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men:
Heb 1:4 - Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they.

Verš 30
If his children forsake my law, and walk not in my judgments;
2Sam 7:14 - I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men:

Z 89 - Autor tohto vážneho, rozjímavého, nábožensko-poučného žalmu ("maškíl") má pravdepodobne tesne pred exilom pred očami smutný údel Dávidovho kráľovského domu a porovnáva ho so slávnymi prisľúbeniami, ktoré dal kedysi Pán Dávidovi.

Z 89,11 - "Rahaba si pošliapal" - tieto slová možno rozumieť o "oblude", ktorá tu predstavuje pýchu a vzburu (hebr. "ráchab - podráždiť, vzbĺknuť, búriť sa"), alebo o nepriateľoch, s ktorými Boh bojuje (Ž 74,13; Jób 9,13; 26,12; Iz 51,9); na niektorých miestach Písma "Rahab" označuje Egypt, proti ktorému Pán bojoval desiatimi ranami (porov. Ž 87,4).

Z 89,20 - "Svojim svätým" - to je Nátan a Dávid so svojím ľudom. Je dosť možné, že pôvodne sa v osnove čítalo "svojmu svätému - hásidoka", teda Nátanovi.

Z 89,26 - "More" Stredozemné, "rieka" Eufrat. Proroctvo hovorí o univerzálnom kráľovstve Mesiáša - Dávidovho syna.

Z 89,30 - Dávidov trón bude trvať ako "dni nebies", čo je to isté ako večne, dokiaľ budú existovať nebesá (2 Sam 7,16; Ž 72,5 atď. ). Dávidov trón je večný len v Cirkvi, len Mesiáš je večným kráľom.

Z 89,31-34 - Potomstvo a kráľovstvo bude v Mesiášovi večné, takto nikdy nebude koniec Dávidovmu kráľovstvu. Lež šťastie a hmotný blahobyt závisia od dodržania Božích príkazov a nariadení.

Z 89,38 - Mesiac u Hebrejov slúžil za symbol Božej nezlomnej vernosti.

Z 89,46 - "Skrátil si dni jeho mladosti" - tu nejde o Dávidove dni, ale o dni Dávidovho kráľovstva, ktoré malo byť večné, ale veľmi rýchle zostarlo, už ide zahynúť a jeho zánik je potupný.

Z 89,47-52 - V týchto slovách, ktoré sú doslovným citátom Ž 79,5, žalmista vyslovuje túžbu a nádej, že Boh ešte za jeho života odníme nešťastie a poníženie z Dávidovho kráľovského rodu.

Z 89,53 - Verš je doxológiou, chválospevom na Pána a ukončieva 3. knihu žalmov. Porov. Ž 41,14; a 72,18.19.