výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 12, 1-8

1 Help, LORD; for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men. 2 They speak vanity every one with his neighbour: with flattering lips and with a double heart do they speak. 3 The LORD shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things: 4 Who have said, With our tongue will we prevail; our lips are our own: who is lord over us? 5 For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the LORD; I will set him in safety from him that puffeth at him. 6 The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times. 7 Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever. 8 The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted.

Ž 12, 1-8

Verš 1
Help, LORD; for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men.
Iz 57:1 - The righteous perisheth, and no man layeth it to heart: and merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come.

Verš 6
The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.
2Sam 22:31 - As for God, his way is perfect; the word of the LORD is tried: he is a buckler to all them that trust in him.
Ž 18:30 - As for God, his way is perfect: the word of the LORD is tried: he is a buckler to all those that trust in him.
Ž 119:140 - Thy word is very pure: therefore thy servant loveth it.
Prís 30:5 - Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.

Z 12 - Modlitba v prorockom štýle. Proti ľudskej lži stojí pravda Božieho slova a Božích prísľubov.

Z 12,7 - Pretavené striebro… sedem ráz čistené - ide o hyperbolu najčistejšieho striebra, označujúcu, že Božie slovo neobsahuje v sebe nič iné, je len tým, čím je. Boží výrok je čistá pravda, čistá a ďaleká od ľudskej nedokonalosti. Boh určite dodrží svoje sľuby.