výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 100, 1-5

1 Make a joyful noise unto the LORD, all ye lands. 2 Serve the LORD with gladness: come before his presence with singing. 3 Know ye that the LORD he is God: it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture. 4 Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise: be thankful unto him, and bless his name. 5 For the LORD is good; his mercy is everlasting; and his truth endureth to all generations.

Ž 100, 1-5

Verš 3
Know ye that the LORD he is God: it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture.
Ž 95:7 - For he is our God; and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. To day if ye will hear his voice,
Ez 34:30 - Thus shall they know that I the LORD their God am with them, and that they, even the house of Israel, are my people, saith the Lord GOD.

Z 100 - Autor žalmu je neznámy. Žalm sa mal spievať pri ďakovnej obete ("tôdáh"). Obsahovo je mesiášsky, lebo povoláva všetkých ľudí oslavovať Pána v chráme ako svojho Stvoriteľa a Pána (Iz 2,3; 56,6).