výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 6, 1-10

1 O LORD, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure. 2 Have mercy upon me, O LORD; for I am weak: O LORD, heal me; for my bones are vexed. 3 My soul is also sore vexed: but thou, O LORD, how long? 4 Return, O LORD, deliver my soul: oh save me for thy mercies' sake. 5 For in death there is no remembrance of thee: in the grave who shall give thee thanks? 6 I am weary with my groaning; all the night make I my bed to swim; I water my couch with my tears. 7 Mine eye is consumed because of grief; it waxeth old because of all mine enemies. 8 Depart from me, all ye workers of iniquity; for the LORD hath heard the voice of my weeping. 9 The LORD hath heard my supplication; the LORD will receive my prayer. 10 Let all mine enemies be ashamed and sore vexed: let them return and be ashamed suddenly.

Ž 6, 1-10

Verš 8
Depart from me, all ye workers of iniquity; for the LORD hath heard the voice of my weeping.
Mt 7:23 - And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.
Mt 25:41 - Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:
Lk 13:27 - But he shall say, I tell you, I know you not whence ye are; depart from me, all ye workers of iniquity.

Verš 1
O LORD, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure.
Ž 38:1 - O LORD, rebuke me not in thy wrath: neither chasten me in thy hot displeasure.

Z 6 - Prvý zo siedmich kajúcich žalmov (32; 38; 51; 102; 130; 143).

Z 6,6 - Tu treba spomenúť, že v časoch žalmistu zjavenie o posledných veciach človeka (o smrti, súde, treste) nebolo ešte ukončené. Izraeliti síce verili v nesmrteľnosť duše, ale ich pochop o položení duší po smrti bol nedokonalý. Vedeli iba toľko, že duše zomretých boli v podsvetí - šeóle, na temnom a smutnom mieste. Žili síce, ale to nebol život, to bolo živorenie.

Z 6,8 - Pod nepriateľmi máme rozumieť všetko, čo je nepriateľské našej spáse a čo nás môže viesť k zlu.