výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 130, 1-8

1 Out of the depths have I cried unto thee, O LORD. 2 Lord, hear my voice: let thine ears be attentive to the voice of my supplications. 3 If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? 4 But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. 5 I wait for the LORD, my soul doth wait, and in his word do I hope. 6 My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the morning: I say, more than they that watch for the morning. 7 Let Israel hope in the LORD: for with the LORD there is mercy, and with him is plenteous redemption. 8 And he shall redeem Israel from all his iniquities.

Ž 130, 1-8

Verš 3
If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand?
Ž 143:2 - And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be justified.

Verš 4
But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared.
2Sam 24:14 - And David said unto Gad, I am in a great strait: let us fall now into the hand of the LORD; for his mercies are great: and let me not fall into the hand of man.

Verš 5
I wait for the LORD, my soul doth wait, and in his word do I hope.
Ž 27:14 - Wait on the LORD: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the LORD.
Hab 2:3 - For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie: though it tarry, wait for it; because it will surely come, it will not tarry.
Ž 40:1 - I waited patiently for the LORD; and he inclined unto me, and heard my cry.

Verš 6
My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the morning: I say, more than they that watch for the morning.
Ž 5:3 - My voice shalt thou hear in the morning, O LORD; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up.
Ž 119:147 - I prevented the dawning of the morning, and cried: I hoped in thy word.
Ž 123:1 - Unto thee lift I up mine eyes, O thou that dwellest in the heavens.

Z 130 - Žalm je 6. z kajúcich žalmov; modlievame sa ho často, najmä v hodinkách za mŕtvych.

Z 130,1-2 - Žalmista prosí Pána, aby vypočul jeho hlas, jeho prosbu, keď volá k nemu "z hlbín". Ako vysvitá z ďalších veršov, ide o hriech, nie o tresty. Hriechy sú tou hlbočinou, v ktorej sa žalmista topí.

Z 130,4 - Pán odpúšťa naše hriechy, aby sa mu potom "v bázni slúžilo" (porov. Rim 2,4).

Z 130,8 - Žalmista končí presvedčením, že sa Pán zmiluje a odpustí svojmu ľudu všetky previnenia. Pán "vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí". Žalmista isto myslí na mesiášske prísľuby (porov. Jer 3,21-23; 24,7; 32,37-40; Ez 11,17-20).