výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 116, 1-19

1 I love the LORD, because he hath heard my voice and my supplications. 2 Because he hath inclined his ear unto me, therefore will I call upon him as long as I live. 3 The sorrows of death compassed me, and the pains of hell gat hold upon me: I found trouble and sorrow. 4 Then called I upon the name of the LORD; O LORD, I beseech thee, deliver my soul. 5 Gracious is the LORD, and righteous; yea, our God is merciful. 6 The LORD preserveth the simple: I was brought low, and he helped me. 7 Return unto thy rest, O my soul; for the LORD hath dealt bountifully with thee. 8 For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. 9 I will walk before the LORD in the land of the living. 10 I believed, therefore have I spoken: I was greatly afflicted: 11 I said in my haste, All men are liars. 12 What shall I render unto the LORD for all his benefits toward me? 13 I will take the cup of salvation, and call upon the name of the LORD. 14 I will pay my vows unto the LORD now in the presence of all his people. 15 Precious in the sight of the LORD is the death of his saints. 16 O LORD, truly I am thy servant; I am thy servant, and the son of thine handmaid: thou hast loosed my bonds. 17 I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, and will call upon the name of the LORD. 18 I will pay my vows unto the LORD now in the presence of all his people, 19 In the courts of the LORD's house, in the midst of thee, O Jerusalem. Praise ye the LORD.

Ž 116, 1-19

Verš 11
I said in my haste, All men are liars.
Rim 3:4 - God forbid: yea, let God be true, but every man a liar; as it is written, That thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged.

Verš 10
I believed, therefore have I spoken: I was greatly afflicted:
2Kor 4:13 - We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken; we also believe, and therefore speak;

Verš 3
The sorrows of death compassed me, and the pains of hell gat hold upon me: I found trouble and sorrow.
2Sam 22:5 - When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid;

Verš 7
Return unto thy rest, O my soul; for the LORD hath dealt bountifully with thee.
Ž 13:6 - I will sing unto the LORD, because he hath dealt bountifully with me.

Z 116,3 - Porov. Ž 18,5-6.

Z 116,9 - "V krajine žijúcich" na rozdiel od tých, čo sú už v šeóle, v podsvetí, kde už nemožno slúžiť Bohu (Ž 27,13).

Z 116,10 - Lebo vedel, že na ľudí sa nedá veľmi spoľahnúť.

Z 116,13 - "Vezmem kalich spásy", kalich, z ktorého sa pri ďakovných obetách vylievalo víno k oltáru alebo okolo oltára. Izraeliti rozoznávali dva druhy obetí: krvavé a nekrvavé. Tak pri krvavých ako aj pri nekrvavých používali víno, ktoré sa buď celkom vylialo (pri krvavých obetách), alebo len jeho čiastka, zvyšok sa vypil pri hostine, ktorá vždy nasledovala po ďakovnej obete (porov. Ex 25,29; 29,40; 37,16).

Z 116,16 - Aj žalmista je jeden z Pánových sluhov, patrí mu ako majetok, lebo je "synom služobnice" Pánovej. Otroka, ktorý sa narodil v dome pána, nesmeli predať a patril navždy k domu svojho pána.