výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 120, 1-7

1 In my distress I cried unto the LORD, and he heard me. 2 Deliver my soul, O LORD, from lying lips, and from a deceitful tongue. 3 What shall be given unto thee? or what shall be done unto thee, thou false tongue? 4 Sharp arrows of the mighty, with coals of juniper. 5 Woe is me, that I sojourn in Mesech, that I dwell in the tents of Kedar! 6 My soul hath long dwelt with him that hateth peace. 7 I am for peace: but when I speak, they are for war.

Ž 120, 1-7

Verš 2
Deliver my soul, O LORD, from lying lips, and from a deceitful tongue.
1Sam 24:9 - And David said to Saul, Wherefore hearest thou men's words, saying, Behold, David seeketh thy hurt?
1Sam 26:19 - Now therefore, I pray thee, let my lord the king hear the words of his servant. If the LORD have stirred thee up against me, let him accept an offering: but if they be the children of men, cursed be they before the LORD; for they have driven me out this day from abiding in the inheritance of the LORD, saying, Go, serve other gods.

Verš 4
Sharp arrows of the mighty, with coals of juniper.
Ž 11:2 - For, lo, the wicked bend their bow, they make ready their arrow upon the string, that they may privily shoot at the upright in heart.
Ž 59:7 - Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear?

Z 120 - Nadpis "Pútnická pieseň", dosl. pieseň výstupov - "šir hamma 'álôt", označuje okolnosť, pri ktorej sa žalm spieval. Tento nadpis majú aj nasledujúce žalmy 120 - 134. "Piesne výstupov" boli pútnické piesne, ktoré izraelskí pútnici spievali za cesty do Jeruzalema. Niektoré z piesní sú staršie, iné vznikli práve pre tento cieľ. Zozbierané do jedného zväzočku tvoria tzv. "Malý žaltár" pútnikov. Iní myslia, že tieto žalmy vznikli pri návrate z babylonského zajatia, keď jednotlivé izraelské kmene vstupovali do vlasti. 120. žalm opisuje nešťastie toho, čo žije ďaleko od Jeruzalema.

Z 120,3-4 - Žalmista sa v duchu obracia na svojich odporcov. Opytuje sa ich, aký trest ich zastihne od Pána? Odpoveď máme v nasledujúcom verši: "Ostré šípy bojovníka", čiže istá smrť, a "rozpálené uhlíky z borievčia", teda veľmi silný, trvalý oheň.

Z 120,5 - "Mosoch a Kedar" sú len metafora na označenie ukrutných cudzincov. Kde skutočne žalmista býva, nevedno. "Mosoch" bol kmeň, ktorý býval v okolí dnešného Čierneho mora (pozri Gn 10,2). "Kedar" bol kočovný kmeň v sýrsko-arabskej púšti (Gn 25,13).