výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 101, 1-8

1 I will sing of mercy and judgment: unto thee, O LORD, will I sing. 2 I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart. 3 I will set no wicked thing before mine eyes: I hate the work of them that turn aside; it shall not cleave to me. 4 A froward heart shall depart from me: I will not know a wicked person. 5 Whoso privily slandereth his neighbour, him will I cut off: him that hath an high look and a proud heart will not I suffer. 6 Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me: he that walketh in a perfect way, he shall serve me. 7 He that worketh deceit shall not dwell within my house: he that telleth lies shall not tarry in my sight. 8 I will early destroy all the wicked of the land; that I may cut off all wicked doers from the city of the LORD.

Ž 101, 1-8

Z 101 - Žalm možno považovať za akési "zrkadlo" kráľa alebo za kráľovskú programovú reč.

Z 101,8 - Kráľ v ranných hodinách na verejnom mieste pred bránami mesta rozsudzoval sporné otázky (2 Sam 15,2; Jer 21,12); zaumieňuje si súdiť spravodlivo.