výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 22, 1-31

1 My God, my God, why hast thou forsaken me? why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring? 2 O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not; and in the night season, and am not silent. 3 But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. 4 Our fathers trusted in thee: they trusted, and thou didst deliver them. 5 They cried unto thee, and were delivered: they trusted in thee, and were not confounded. 6 But I am a worm, and no man; a reproach of men, and despised of the people. 7 All they that see me laugh me to scorn: they shoot out the lip, they shake the head saying, 8 He trusted on the LORD that he would deliver him: let him deliver him, seeing he delighted in him. 9 But thou art he that took me out of the womb: thou didst make me hope when I was upon my mother's breasts. 10 I was cast upon thee from the womb: thou art my God from my mother's belly. 11 Be not far from me; for trouble is near; for there is none to help. 12 Many bulls have compassed me: strong bulls of Bashan have beset me round. 13 They gaped upon me with their mouths, as a ravening and a roaring lion. 14 I am poured out like water, and all my bones are out of joint: my heart is like wax; it is melted in the midst of my bowels. 15 My strength is dried up like a potsherd; and my tongue cleaveth to my jaws; and thou hast brought me into the dust of death. 16 For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have inclosed me: they pierced my hands and my feet. 17 I may tell all my bones: they look and stare upon me. 18 They part my garments among them, and cast lots upon my vesture. 19 But be not thou far from me, O LORD: O my strength, haste thee to help me. 20 Deliver my soul from the sword; my darling from the power of the dog. 21 Save me from the lion's mouth: for thou hast heard me from the horns of the unicorns. 22 I will declare thy name unto my brethren: in the midst of the congregation will I praise thee. 23 Ye that fear the LORD, praise him; all ye the seed of Jacob, glorify him; and fear him, all ye the seed of Israel. 24 For he hath not despised nor abhorred the affliction of the afflicted; neither hath he hid his face from him; but when he cried unto him, he heard. 25 My praise shall be of thee in the great congregation: I will pay my vows before them that fear him. 26 The meek shall eat and be satisfied: they shall praise the LORD that seek him: your heart shall live for ever. 27 All the ends of the world shall remember and turn unto the LORD: and all the kindreds of the nations shall worship before thee. 28 For the kingdom is the LORD's: and he is the governor among the nations. 29 All they that be fat upon earth shall eat and worship: all they that go down to the dust shall bow before him: and none can keep alive his own soul. 30 A seed shall serve him; it shall be accounted to the Lord for a generation. 31 They shall come, and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this.

Ž 22, 1-31

Verš 1
My God, my God, why hast thou forsaken me? why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring?
Mt 27:46 - And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?
Mk 15:34 - And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me?

Verš 5
They cried unto thee, and were delivered: they trusted in thee, and were not confounded.
Ž 25:3 - Yea, let none that wait on thee be ashamed: let them be ashamed which transgress without cause.
Ž 31:1 - In thee, O LORD, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness.
Iz 49:23 - And kings shall be thy nursing fathers, and their queens thy nursing mothers: they shall bow down to thee with their face toward the earth, and lick up the dust of thy feet; and thou shalt know that I am the LORD: for they shall not be ashamed that wait for me.
Rim 9:33 - As it is written, Behold, I lay in Sion a stumblingstone and rock of offence: and whosoever believeth on him shall not be ashamed.

Verš 7
All they that see me laugh me to scorn: they shoot out the lip, they shake the head saying,
Mt 27:39 - And they that passed by reviled him, wagging their heads,

Verš 8
He trusted on the LORD that he would deliver him: let him deliver him, seeing he delighted in him.
Mt 27:43 - He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God.

Verš 16
For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have inclosed me: they pierced my hands and my feet.
Mt 27:35 - And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots.
Mk 15:24 - And when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them, what every man should take.
Lk 23:33 - And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
Jn 19:23 - Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments, and made four parts, to every soldier a part; and also his coat: now the coat was without seam, woven from the top throughout.
Jn 19:37 - And again another scripture saith, They shall look on him whom they pierced.
Jn 20:25 - The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.

Verš 18
They part my garments among them, and cast lots upon my vesture.
Lk 23:34 - Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
Jn 19:24 - They said therefore among themselves, Let us not rend it, but cast lots for it, whose it shall be: that the scripture might be fulfilled, which saith, They parted my raiment among them, and for my vesture they did cast lots. These things therefore the soldiers did.

Verš 22
I will declare thy name unto my brethren: in the midst of the congregation will I praise thee.
Heb 2:12 - Saying, I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the church will I sing praise unto thee.

Verš 27
All the ends of the world shall remember and turn unto the LORD: and all the kindreds of the nations shall worship before thee.
Ž 2:8 - Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.
Ž 72:11 - Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.
Ž 86:9 - All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name.

Verš 31
They shall come, and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this.
Ž 52:9 - I will praise thee for ever, because thou hast done it: and I will wait on thy name; for it is good before thy saints.

Z 22 - Tento žalm si zaslúži meno "Veľkopiatočnej vízie". Desať storočí predtým, ako sa dialo tajomstvo veľkého týždňa, omilostený prorok a básnik vidí v duchu trpiaceho Mesiáša a sýtymi farbami, smelými symbolmi, neporovnateľnou rečou líči utrpenie a víťazstvo svojho potomka, Ježiša Krista. Titulná poznámka "Laň na svitaní" označuje známu pieseň, podľa ktorej sa žalm spieval. Mesiášsky charakter žalmu je zjavný z obsahu žalmu.

Z 22,8 - Komu sa zapáči, môže ho vysmiať, môže ho pošliapať (Iz 41,14; 52,14 -53,12).

Z 22,13 - Je to obraz tvrdej, bezohľadnej sily, obraz zúrivosti a bezcitnosti. Bášan je krajina na východ od Jordána.

Z 22,17-19 - "Prebodli mi ruky a nohy". (Hebrejský text na tomto mieste je nejasný, preto volíme zmysel podľa starších prekladov ako LXX, V., preklad sýrsky, etiópsky a arabský). 17. verš ostáva jedným z najvýraznejších proroctiev SZ, lebo Dávid tu opisuje spôsob Mesiášovej smrti napriek tomu, že Židia, kým neprišli do styku s rímskym svetom, o kríži nevedeli (porov. Jn 19,37). Prv, než ho pozbavia života, delia sa o jeho odev. Nepoznáme, že by bolo bývalo zvykom u Izraelitov rozdeliť si imanie odsúdencov, alebo že by ho bol zákon prisúdil katovi. Tým viac prekvapuje, že sa aj takáto nezvyčajná okolnosť vyplňuje pri Ježišovom utrpení (Jn 19,24).

Z 22,23 - V druhej časti žalmu sa bolestné volanie mení na poďakovanie, na hymnus vďaky. Mesiáš umiera na kríži, ale je si istý, že pomoc príde, záchrana nie je ďaleko. Cez husté mrákavy nadchádzajúcej smrti preniká žiara veľkonočného rána. To, čo teraz hovorí Mesiáš, týka sa ovocia jeho vykupiteľskej smrti, to sú požehnania, ktoré sa rozprestrú nad celým ľudstvom.

Z 22,26 - Okrem vďaky a oslavy Mesiáš prinesie aj ďakovnú obetu. To znamenajú slová: "Svoje sľuby splním" (Lv 7,16; Prís 7,14). Čo znamenala a aká bola ďakovná obeta, čiže sľúbená obeta v SZ, je nám známe. Bola to obeta prinesená z vďačnosti, že Pán je v pokoji so svojím ľudom, bola to zmierna obeta, keď sa Pán po oddialení hnevu opäť blahosklonne obrátil k svojmu ľudu. Takúto obetu prinesie a bude prinášať v opätovnom obetovaní aj Mesiáš. Tu sa nemôže naznačovať nič iné, iba novozákonná obeta, obeta eucharistická, ktorá spája veriacu spoločnosť s Bohom. Je to tá istá obeta, o ktorej bude neskoršie hovoriť prorok Malachiáš, že budú od východu slnka až po západ na každom mieste obetovať, lebo je veľké Pánovo meno medzi národmi (Mal 1,11). Toto je druhé ovocie Mesiášovho utrpenia.

Z 22,28 - Tretím ovocím Mesiášovho utrpenia bude "obrátenie pohanov", vzrast Cirkvi a jej rozšírenie po celom svete, čo značí všeobecnosť spasenia.