výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 2, 1-12

1 Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing? 2 The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against his anointed, saying, 3 Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us. 4 He that sitteth in the heavens shall laugh: the Lord shall have them in derision. 5 Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure. 6 Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. 7 I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee. 8 Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. 9 Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. 10 Be wise now therefore, O ye kings: be instructed, ye judges of the earth. 11 Serve the LORD with fear, and rejoice with trembling. 12 Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.

Ž 2, 1-12

Verš 8
Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.
Ž 22:27 - All the ends of the world shall remember and turn unto the LORD: and all the kindreds of the nations shall worship before thee.
Ž 72:8 - He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth.

Verš 1
Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?
Sk 4:25 - Who by the mouth of thy servant David hast said, Why did the heathen rage, and the people imagine vain things?

Verš 9
Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel.
Zjv 2:27 - And he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall they be broken to shivers: even as I received of my Father.
Zjv 19:15 - And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations: and he shall rule them with a rod of iron: and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God.

Verš 12
Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.
Ž 34:8 - O taste and see that the LORD is good: blessed is the man that trusteth in him.
Prís 16:20 - He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the LORD, happy is he.
Iz 30:18 - And therefore will the LORD wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the LORD is a God of judgment: blessed are all they that wait for him.
Jer 17:7 - Blessed is the man that trusteth in the LORD, and whose hope the LORD is.
Rim 9:33 - As it is written, Behold, I lay in Sion a stumblingstone and rock of offence: and whosoever believeth on him shall not be ashamed.
Rim 10:11 - For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed.
1Pt 2:6 - Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect, precious: and he that believeth on him shall not be confounded.

Verš 7
I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.
Sk 13:33 - God hath fulfilled the same unto us their children, in that he hath raised up Jesus again; as it is also written in the second psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee.
Heb 1:5 - For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? And again, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son?
Heb 5:5 - So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but he that said unto him, Thou art my Son, to day have I begotten thee.

Z 2 - Druhý žalm je mesiášsky. A nie náhodou nasleduje po žalme, ktorý má na zreteli lásku k zákonu. Podstatou starozákonného náboženstva bolo práve toto dvoje: láska k zákonu a nádej i viera v Mesiáša. Žalm je takisto bez titulu, ale zo Sk 4,25 vysvitá, že jeho autorom je Dávid. Prorocký a mesiášsky charakter tohto žalmu viac ráz vyzdvihujú novozákonní inšpirovaní autori: Sk 4,25-28; 13,33; Rim 1,4; Hebr 1,5; 5,5; Zjv 12,5; 19,15 atď., židovská a kresťanská tradícia.

Z 2,1 - Plány daromné, lebo sa neuskutočnia.

Z 2,2 - Pán, hebr. Jahve, je pomenovanie Boha v jeho otcovskom vzťahu k vyvolenému národu. Pomazaný, Kristus, hebr. mâšiach, znamená prisľúbeného Mesiáša, ktorý bude mať hodnosť kráľovskú a kňazskú. Vysvetlenie tohto verša podávajú Sk 4,27, kde sa hovorí, že proti Ježišovi, Božiemu Synovi a Pomazanému, spolčili sa Herodes s Pilátom a pohanské národy aj izraelské kmene.

Z 2,4 - Boh sa vysmieva, tento antropomorfizmus (pripisovanie ľudských vlastností a spôsobov Bohu) treba chápať ako metaforu.

Z 2,6 - Na svojom svätom vrchu Sione. Sion je pahorok starého Jeruzalema, ktorý dobyl Dávid z rúk Jebuzejcov. Volá sa svätým, lebo tam preniesli archu zmluvy. Ale Sion často znamená celý Jeruzalem a považuje sa za sídlo Boha a Mesiáša. Tak aj na našom mieste.

Z 2,7 - V tretej strofe už sám Mesiáš hovorí a oznamuje Pánovo rozhodnutie, ktorým je ustanovený za univerzálneho Kráľa. Najprv vyhlasuje svoje večné zrodenie. Pán mi povedal. Pán - Jahve, ide výslovne o Boha, ktorý hovorí Mesiášovi: "Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil." Tu nejde o adoptívne synovstvo, ale o prirodzený zrod.

Z 2,8-9 - Tomuto synovi, ktorý sa stal človekom pre spásu ľudstva, Boh prisľubuje panstvo nad národmi a zemskými končinami, teda moc bezvýhradnú. Plné uskutočnenie tohto proroctva bude v Cirkvi, ktorú Mesiáš založí, a časy pred koncom sveta ukážu plnosť pravdy týchto slov (Zjv 2,25-27).