výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 131, 1-3

1 LORD, my heart is not haughty, nor mine eyes lofty: neither do I exercise myself in great matters, or in things too high for me. 2 Surely I have behaved and quieted myself, as a child that is weaned of his mother: my soul is even as a weaned child. 3 Let Israel hope in the LORD from henceforth and for ever.

Ž 131, 1-3

Verš 1
LORD, my heart is not haughty, nor mine eyes lofty: neither do I exercise myself in great matters, or in things too high for me.
2Krn 32:25 - But Hezekiah rendered not again according to the benefit done unto him; for his heart was lifted up: therefore there was wrath upon him, and upon Judah and Jerusalem.
Prís 16:5 - Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished.
Ž 101:5 - Whoso privily slandereth his neighbour, him will I cut off: him that hath an high look and a proud heart will not I suffer.
Prís 6:17 - A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood,

Z 131 - Žalmista, rozcítený a naplnený zbožnosťou voči Pánovi, zrieka sa hĺbania veľkých a neprístupných právd. Uspokojený a utíšený sa odovzdáva do Božej opatery ako dieťa, keď odpočíva na lone svojej matky. Obsah tohto žalmu nám pripomína slová sv. Augustína, ktorý po svojich trpkých životných skúškach zvolal: "Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe" (Vyznania 1,1, PL 32,661).