výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 139, 1-24

1 O LORD, thou hast searched me, and known me. 2 Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off. 3 Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. 4 For there is not a word in my tongue, but, lo, O LORD, thou knowest it altogether. 5 Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. 6 Such knowledge is too wonderful for me; it is high, I cannot attain unto it. 7 Whither shall I go from thy spirit? or whither shall I flee from thy presence? 8 If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there. 9 If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; 10 Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. 11 If I say, Surely the darkness shall cover me; even the night shall be light about me. 12 Yea, the darkness hideth not from thee; but the night shineth as the day: the darkness and the light are both alike to thee. 13 For thou hast possessed my reins: thou hast covered me in my mother's womb. 14 I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well. 15 My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth. 16 Thine eyes did see my substance, yet being unperfect; and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. 17 How precious also are thy thoughts unto me, O God! how great is the sum of them! 18 If I should count them, they are more in number than the sand: when I awake, I am still with thee. 19 Surely thou wilt slay the wicked, O God: depart from me therefore, ye bloody men. 20 For they speak against thee wickedly, and thine enemies take thy name in vain. 21 Do not I hate them, O LORD, that hate thee? and am not I grieved with those that rise up against thee? 22 I hate them with perfect hatred: I count them mine enemies. 23 Search me, O God, and know my heart: try me, and know my thoughts: 24 And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.

Ž 139, 1-24

Verš 8
If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there.
Jób 26:6 - Hell is naked before him, and destruction hath no covering.
Am 9:2 - Though they dig into hell, thence shall mine hand take them; though they climb up to heaven, thence will I bring them down:
Heb 4:13 - Neither is there any creature that is not manifest in his sight: but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do.

Verš 23
Search me, O God, and know my heart: try me, and know my thoughts:
Jób 31:6 - Let me be weighed in an even balance, that God may know mine integrity.
Ž 26:2 - Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart.

Verš 15
My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth.
Jób 10:8 - Thine hands have made me and fashioned me together round about; yet thou dost destroy me.
Jób 10:10 - Hast thou not poured me out as milk, and curdled me like cheese?
Kaz 11:5 - As thou knowest not what is the way of the spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with child: even so thou knowest not the works of God who maketh all.

Z 139,2 - Pán vie o všetkom, čo žalmista robí.

Z 139,4 - Pán pozná myšlienky človeka (2b), preto je len zrejmé, že pozná aj ľudské slová, ktoré sú vyjadrením myšlienky. Pán ich pozná prv, než zaznejú z ľudských úst.

Z 139,9 - Keby žalmista rýchlosťou svetla zutekal na východ -"zornička" - alebo keby sa vychytil a býval na západe - "na najvzdialenejšom mori" - pred Božou prítomnosťou neutečie.

Z 139,12 - Tieto slová sú asi exegetická glosa, ktorá sa dostala z marga do textu.

Z 139,13-14 - Pán utvoril útroby človeka - dosl. obličky (Ž 26,2). "Obličky" sa považovali za sídlo myšlienok a citov (Ž 7,10; Prís 23,16 atď.). Pán "utkal" žalmistu - a každého človeka - ako nejaký tkáč z nervov, žíl, kostí, mäsa a kože v lone jeho matky. Vznik a vývoj ľudského plodu v materskom živote Semiti považovali za najväčší div a tajomstvo (Kaz 11,5). A Pánovi nie je ani to neznáme, ba naopak, on je pôvodcom tohto tajomstva. To, čo je neprístupné ľudskému oku, Pán vidí, vie o tom, lebo to sám pôsobí.

Z 139,18 - Stále mu ostáva celý Pán na rozjímanie a na rozprávanie - "ešte stále som pri tebe".