výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 5, 1-12

1 Give ear to my words, O LORD, consider my meditation. 2 Hearken unto the voice of my cry, my King, and my God: for unto thee will I pray. 3 My voice shalt thou hear in the morning, O LORD; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. 4 For thou art not a God that hath pleasure in wickedness: neither shall evil dwell with thee. 5 The foolish shall not stand in thy sight: thou hatest all workers of iniquity. 6 Thou shalt destroy them that speak leasing: the LORD will abhor the bloody and deceitful man. 7 But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy: and in thy fear will I worship toward thy holy temple. 8 Lead me, O LORD, in thy righteousness because of mine enemies; make thy way straight before my face. 9 For there is no faithfulness in their mouth; their inward part is very wickedness; their throat is an open sepulchre; they flatter with their tongue. 10 Destroy thou them, O God; let them fall by their own counsels; cast them out in the multitude of their transgressions; for they have rebelled against thee. 11 But let all those that put their trust in thee rejoice: let them ever shout for joy, because thou defendest them: let them also that love thy name be joyful in thee. 12 For thou, LORD, wilt bless the righteous; with favour wilt thou compass him as with a shield.

Ž 5, 1-12

Verš 9
For there is no faithfulness in their mouth; their inward part is very wickedness; their throat is an open sepulchre; they flatter with their tongue.
Ž 34:16 - The face of the LORD is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth.
Ž 94:20 - Shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which frameth mischief by a law?
Rim 3:13 - Their throat is an open sepulchre; with their tongues they have used deceit; the poison of asps is under their lips:

Z 5,4 - "Za rána" - v čase Božej priazne.

Z 5,11 - Podobné výzvy, aby sa Boh odplatil svojim nepriateľom a nepriateľom veriacich, sú v žalmoch časté. V čase, keď panovala starozákonná predstava o odplate výlučne za tohto života, vyjadruje sa v týchto žalmoch túžba po spravodlivosti. Ale bezprostredná skúsenosť a ďalšie zjavenie túto predstavu očisťujú (pozri Knihu Jób), kým Nový zákon nevyzve človeka, aby prekonal seba samého v láske k nepriateľom (Mt 5,43-48). Aby sa však vyhlo nesprávnemu chápaniu týchto žalmov, Cirkev ich vynechala zo svojej liturgickej modlitby.