výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 6, 1-11

1 Zbormajstrovi. Na osemstrunový nástroj. Dávidov žalm. 2 Pane, nekarhaj ma v svojom hneve, netrestaj ma v svojom rozhorčení. 3 Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny, uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú. 4 Aj dušu mám už celkom zdesenú. Ale ty, Pane, dokedy…? 5 Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu. Spas ma, veď si milosrdný. 6 Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba. A kto ťa môže chváliť v podsvetí? 7 Už ma vyčerpalo vzlykanie, lôžko mi noc čo noc vlhne od plaču, slzami máčam svoju posteľ. 8 Od náreku sa mi oko zahmlilo a uprostred všetkých mojich nepriateľov som zostarol. 9 Odíďte odo mňa, všetci, čo páchate neprávosť, lebo Pán vyslyšal môj hlasný plač. 10 Pán moju prosbu vyslyšal, Pán prijal moju modlitbu. 11 Všetci moji nepriatelia nech sa zahanbia a nech sa zdesia náramne a zahanbení nech sa ihneď stratia.

Ž 6, 1-11

Verš 8
Od náreku sa mi oko zahmlilo a uprostred všetkých mojich nepriateľov som zostarol.
Mt 7:23 - Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!
Mt 25:41 - Potom povie aj tým, čo budú zľava: »Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!
Lk 13:27 - Ale on vám povie: »Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!«

Verš 1
Zbormajstrovi. Na osemstrunový nástroj. Dávidov žalm.
Ž 38:1 - Dávidov žalm na spomienku.

Z 6 - Prvý zo siedmich kajúcich žalmov (32; 38; 51; 102; 130; 143).

Z 6,6 - Tu treba spomenúť, že v časoch žalmistu zjavenie o posledných veciach človeka (o smrti, súde, treste) nebolo ešte ukončené. Izraeliti síce verili v nesmrteľnosť duše, ale ich pochop o položení duší po smrti bol nedokonalý. Vedeli iba toľko, že duše zomretých boli v podsvetí - šeóle, na temnom a smutnom mieste. Žili síce, ale to nebol život, to bolo živorenie.

Z 6,8 - Pod nepriateľmi máme rozumieť všetko, čo je nepriateľské našej spáse a čo nás môže viesť k zlu.