výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 126, 1-6

1 When the LORD turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. 2 Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing: then said they among the heathen, The LORD hath done great things for them. 3 The LORD hath done great things for us; whereof we are glad. 4 Turn again our captivity, O LORD, as the streams in the south. 5 They that sow in tears shall reap in joy. 6 He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him.

Ž 126, 1-6

Verš 2
Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing: then said they among the heathen, The LORD hath done great things for them.
Jób 8:21 - Till he fill thy mouth with laughing, and thy lips with rejoicing.

Z 126 - Žalm isto vznikol po návrate z babylonského zajatia. Dokazujú to úvodné slová žalmu: "Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov." Tí, čo sa vrátili v prvom transporte (za Zorobábela, hneď po r. 538) zo zajatia, museli vo vlasti mnoho skusovať. Pomery vo vlasti nie sú najlepšie a väčšia čiastka národa je ešte v zajatí. Žalm vystihuje toto položenie izraelského národa a obsahom sa podobá žalmu 85, ktorý je tiež z časov návratu z babylonského zajatia.

Z 126,4 - "Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu" - južná čiastka Palestíny, Negeb, je z väčšej čiastky roka spálená, pustá, bez života. Ale razom oživne a zazelená sa bujným rastlinstvom, keď prídu jesenné dažde, ktoré všetko ovlažia, rozmočia pôdu a korytá vyschnutých riek naplnia vodou.

Z 126,6 - Hoci začiatky obnovy sú ťažké, s Božou pomocou sa obnova a výstavba naisto podarí.