výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 76, 1-12

1 In Judah is God known: his name is great in Israel. 2 In Salem also is his tabernacle, and his dwelling place in Zion. 3 There brake he the arrows of the bow, the shield, and the sword, and the battle. Selah. 4 Thou art more glorious and excellent than the mountains of prey. 5 The stouthearted are spoiled, they have slept their sleep: and none of the men of might have found their hands. 6 At thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a dead sleep. 7 Thou, even thou, art to be feared: and who may stand in thy sight when once thou art angry? 8 Thou didst cause judgment to be heard from heaven; the earth feared, and was still, 9 When God arose to judgment, to save all the meek of the earth. Selah. 10 Surely the wrath of man shall praise thee: the remainder of wrath shalt thou restrain. 11 Vow, and pay unto the LORD your God: let all that be round about him bring presents unto him that ought to be feared. 12 He shall cut off the spirit of princes: he is terrible to the kings of the earth.

Ž 76, 1-12

Z 76 - V predchádzajúcom žalme pevec naznačuje, predvída víťazstvo, v tomto ho už oslavuje, žalm je teda víťaznou piesňou. Preto je celkom možné, že žalm vznikol z tej istej príležitosti ako predchádzajúci; potom by mal na zreteli porážku Sennacheribovho vojska za kráľa Ezechiáša r. 701 (2 Kr 19; 2 Krn 32; Iz 36). Lenže Sennacheribova porážka je iba predobrazom úplnej porážky Mesiášových nepriateľov. Žalm by bol typicky, nepriamo, mesiášsky.

Z 76,2 - "V Judei" - tieto slová označujú júdske kráľovstvo, kde v tomto čase panuje Ezechiáš, "v Izraeli" zasa vystihuje kráľovstvo severné, kráľovstvo efraimské, ktoré v tomto čase práve prestáva jestvovať (722).

Z 76,3 - Básnický výraz pre Jeruzalem je "Salem", čo v hebr. značí toľko ako "pokoj".