výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 132, 1-18

1 LORD, remember David, and all his afflictions: 2 How he sware unto the LORD, and vowed unto the mighty God of Jacob; 3 Surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up into my bed; 4 I will not give sleep to mine eyes, or slumber to mine eyelids, 5 Until I find out a place for the LORD, an habitation for the mighty God of Jacob. 6 Lo, we heard of it at Ephratah: we found it in the fields of the wood. 7 We will go into his tabernacles: we will worship at his footstool. 8 Arise, O LORD, into thy rest; thou, and the ark of thy strength. 9 Let thy priests be clothed with righteousness; and let thy saints shout for joy. 10 For thy servant David's sake turn not away the face of thine anointed. 11 The LORD hath sworn in truth unto David; he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I set upon thy throne. 12 If thy children will keep my covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne for evermore. 13 For the LORD hath chosen Zion; he hath desired it for his habitation. 14 This is my rest for ever: here will I dwell; for I have desired it. 15 I will abundantly bless her provision: I will satisfy her poor with bread. 16 I will also clothe her priests with salvation: and her saints shall shout aloud for joy. 17 There will I make the horn of David to bud: I have ordained a lamp for mine anointed. 18 His enemies will I clothe with shame: but upon himself shall his crown flourish.

Ž 132, 1-18

Verš 11
The LORD hath sworn in truth unto David; he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I set upon thy throne.
2Sam 7:12 - And when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom.
1Kr 8:25 - Therefore now, LORD God of Israel, keep with thy servant David my father that thou promisedst him, saying, There shall not fail thee a man in my sight to sit on the throne of Israel; so that thy children take heed to their way, that they walk before me as thou hast walked before me.
2Krn 6:16 - Now therefore, O LORD God of Israel, keep with thy servant David my father that which thou hast promised him, saying, There shall not fail thee a man in my sight to sit upon the throne of Israel; yet so that thy children take heed to their way to walk in my law, as thou hast walked before me.
Lk 1:69 - And hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David;

Verš 16
I will also clothe her priests with salvation: and her saints shall shout aloud for joy.
2Krn 6:41 - Now therefore arise, O LORD God, into thy resting place, thou, and the ark of thy strength: let thy priests, O LORD God, be clothed with salvation, and let thy saints rejoice in goodness.

Verš 3
Surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up into my bed;
1Krn 15:1 - And David made him houses in the city of David, and prepared a place for the ark of God, and pitched for it a tent.

Verš 14
This is my rest for ever: here will I dwell; for I have desired it.
Ž 132:8 - Arise, O LORD, into thy rest; thou, and the ark of thy strength.
Ž 68:16 - Why leap ye, ye high hills? this is the hill which God desireth to dwell in; yea, the LORD will dwell in it for ever.

Verš 17
There will I make the horn of David to bud: I have ordained a lamp for mine anointed.
Lk 1:69 - And hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David;

Z 132 - Žalm je mesiášsky, verše 11 a 12 sa v plnom zmysle vyplnia len na Mesiášovi. V žalme sa jasne rozlišuje Dávidova osoba od jeho potomka, Mesiáša.

Z 132,2 - "Mocný Jakubov" je pomenovanie Boha (Gn 49,24; Iz 49,26; 60,16).

Z 132,3 - 2 Sam 7,1-2; 1 Krn 17,1.

Z 132,6 - "Počuli sme, že archa je v Efrate" - keď mal Dávid preniesť archu zmluvy z Kirjatiarimu na Sion, zvesť o tom sa rozšírila po jeho kráľovstve. Počuli totižto, že je neďaleko Betlehema, odkiaľ pochádzal Dávid, v kraji Efrata. V žalme sa hovorí: "Našli sme ju na jaarských nivách", čo je to isté ako Kirjatiarim. Odtiaľ Dávid preniesol v slávnostnom sprievode archu na Sion (1 Sam 7,1; 2 Sam 6,2).

Z 132,8 - Slová sú známe už z Mojžišových čias. Izraeliti sa ich modlili vždy, keď sa archa pohýnala na cestu po púšti (Nm 10,35.36; Ž 68,2). Odteraz už nebude putovať z miesta na miesto, lebo odvtedy, čo ju odniesli zo Šíla (1 Sam 4,3 n.), nemala pevný príbytok.

Z 132,11 - "Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou"- tieto slová sú paralelné so slovami 2. verša. Vzťahujú sa na Boží sľub, ktorý dal Pán Dávidovi skrze proroka Nátana v čase, keď Pán odkázal, aby mu Dávid nestaval chrám (2 Sam 7,5-16; Ž 89,4-5.29-38).

Z 132,17 - Tento verš sa nedá vysvetliť inakšie ako o Mesiášovi. Tak ho chápe celá katolícka tradícia.

Z 132,18 - Na hlave mesiášskeho kráľa bude naveky žiariť Pánov "diadém". Mesiáš bude kráľom Izraela.