výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 109, 1-31

1 Hold not thy peace, O God of my praise; 2 For the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful are opened against me: they have spoken against me with a lying tongue. 3 They compassed me about also with words of hatred; and fought against me without a cause. 4 For my love they are my adversaries: but I give myself unto prayer. 5 And they have rewarded me evil for good, and hatred for my love. 6 Set thou a wicked man over him: and let Satan stand at his right hand. 7 When he shall be judged, let him be condemned: and let his prayer become sin. 8 Let his days be few; and let another take his office. 9 Let his children be fatherless, and his wife a widow. 10 Let his children be continually vagabonds, and beg: let them seek their bread also out of their desolate places. 11 Let the extortioner catch all that he hath; and let the strangers spoil his labour. 12 Let there be none to extend mercy unto him: neither let there be any to favour his fatherless children. 13 Let his posterity be cut off; and in the generation following let their name be blotted out. 14 Let the iniquity of his fathers be remembered with the LORD; and let not the sin of his mother be blotted out. 15 Let them be before the LORD continually, that he may cut off the memory of them from the earth. 16 Because that he remembered not to shew mercy, but persecuted the poor and needy man, that he might even slay the broken in heart. 17 As he loved cursing, so let it come unto him: as he delighted not in blessing, so let it be far from him. 18 As he clothed himself with cursing like as with his garment, so let it come into his bowels like water, and like oil into his bones. 19 Let it be unto him as the garment which covereth him, and for a girdle wherewith he is girded continually. 20 Let this be the reward of mine adversaries from the LORD, and of them that speak evil against my soul. 21 But do thou for me, O GOD the Lord, for thy name's sake: because thy mercy is good, deliver thou me. 22 For I am poor and needy, and my heart is wounded within me. 23 I am gone like the shadow when it declineth: I am tossed up and down as the locust. 24 My knees are weak through fasting; and my flesh faileth of fatness. 25 I became also a reproach unto them: when they looked upon me they shaked their heads. 26 Help me, O LORD my God: O save me according to thy mercy: 27 That they may know that this is thy hand; that thou, LORD, hast done it. 28 Let them curse, but bless thou: when they arise, let them be ashamed; but let thy servant rejoice. 29 Let mine adversaries be clothed with shame, and let them cover themselves with their own confusion, as with a mantle. 30 I will greatly praise the LORD with my mouth; yea, I will praise him among the multitude. 31 For he shall stand at the right hand of the poor, to save him from those that condemn his soul.

Ž 109, 1-31

Verš 15
Let them be before the LORD continually, that he may cut off the memory of them from the earth.
Jób 18:17 - His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street.
Ž 34:16 - The face of the LORD is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth.

Verš 3
They compassed me about also with words of hatred; and fought against me without a cause.
Ž 69:4 - They that hate me without a cause are more than the hairs of mine head: they that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty: then I restored that which I took not away.

Verš 7
When he shall be judged, let him be condemned: and let his prayer become sin.
Prís 15:8 - The sacrifice of the wicked is an abomination to the LORD: but the prayer of the upright is his delight.
Prís 28:9 - He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination.

Z 109 - Žalm je od Dávida. Potvrdzuje to aj obsah žalmu, ale najmä sv. Peter (Sk 1,16-20), ktorý 8. verš tohto žalmu vykladá o Judášovi a žalm pripisuje Dávidovi.V slovnom zmysle je žalm starozákonnou modlitbou. Podobá sa žalmu 52. Žalm je však aj mesiášsky. Otcovia celý žalm považujú za priamo mesiášsky, preklínanie však odďaľujú z Ježišových úst, ktorý bol "tichým Baránkom" (Iz 53,7) a modlil sa za svojich nepriateľov.Nám je divné, a mnohí sa môžu aj pohoršiť, že žalmista - inšpirovaný svätopisec - vyslovuje kliatby proti svojim nepriateľom. Prieči sa to svätosti knihy, je to celkom cudzie láskavému Bohu, ktorý je hlavným autorom tohto žalmu, a vonkoncom to nemožno ani len obrazne vložiť do úst Ježiša Krista. Na objasnenie tejto ťažkosti niekoľko poznámok: 1. Sme v SZ, kde sú mnohé veci ešte nedokonalé, a v SZ platil ako norma spravodlivosti zákon odvety (Ex 21,12.23-25; Lv 24,17-21). 2. Tieto kliatby nie sú ani tak prianím zla, ako skôr predpoveďou, že nešľachetníka stihne zaslúžený trest. 3. Tieto kliatby nevychádzajú z pomstivej duše žalmistu, nebráni svoju vec, lež Božiu česť a Božiu spravodlivosť. 4. Žalmista sa nechce pomstiť sám osobne, ani si to nežiada, ale celú vec necháva na Pána.

Z 109,1 - "Bože, chvála moja", v zmysle, že Dávid chváli Boha a vždy ho bude chváliť.