výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 61, 1-8

1 Hear my cry, O God; attend unto my prayer. 2 From the end of the earth will I cry unto thee, when my heart is overwhelmed: lead me to the rock that is higher than I. 3 For thou hast been a shelter for me, and a strong tower from the enemy. 4 I will abide in thy tabernacle for ever: I will trust in the covert of thy wings. Selah. 5 For thou, O God, hast heard my vows: thou hast given me the heritage of those that fear thy name. 6 Thou wilt prolong the king's life: and his years as many generations. 7 He shall abide before God for ever: O prepare mercy and truth, which may preserve him. 8 So will I sing praise unto thy name for ever, that I may daily perform my vows.

Ž 61, 1-8

Z 61,2 - Hoci Pán je všade, žalmista predsa obracia svoje oči a srdce k Sionu, kde osobitným spôsobom prebýva Pán na svojom tróne nad archou zmluvy. "Od konca zeme volám…" tieto slová značia veľkú vzdialenosť.

Z 61,7 - Kráľ si v dôvere v Božie sľuby žiada dlhý život. Aj pri vzbure sa tu modlí za seba, ale jeho slová majú širší dosah, zahrnujú všetkých jeho nástupcov na tróne a splnia sa len v osobe Mesiáša, ktorý bude kraľovať naveky a ktorého Kráľovstvu nebude konca (2 Sam 7,12-16; Lk 1,32-33).