výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 127, 1-5

1 Except the LORD build the house, they labour in vain that build it: except the LORD keep the city, the watchman waketh but in vain. 2 It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows: for so he giveth his beloved sleep. 3 Lo, children are an heritage of the LORD: and the fruit of the womb is his reward. 4 As arrows are in the hand of a mighty man; so are children of the youth. 5 Happy is the man that hath his quiver full of them: they shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate.

Ž 127, 1-5

Z 127 - Všetko šťastie a zdar závisí od Božieho požehnania.

Z 127,5 - Blažený je človek, ktorý má viac synov - "ktorý si nimi tulec naplnil" - metafora z vojenskej oblasti. "Rokovať s nepriateľmi v bráne." Pri mestských bránach sa aj súdilo. I tu najbližší z rodiny mohli obžalovanému alebo žalujúcemu výdatne pomáhať.