výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 120, 1-7

1 (119:1) Песнь восхождения. К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. 2 (119:2) Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. 3 (119:3) Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый? 4 (119:4) Изощренные стрелы сильного, с горящими углямидроковыми. 5 (119:5) Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров Кидарских. 6 (119:6) Долго жила душа моя с ненавидящими мир. 7 (119:7) Я мирен: но только заговорю, они – к войне.

Ž 120, 1-7

Verš 2
(119:2) Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого.
1Sam 24:9 - (24:10) И сказал Давид Саулу: зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: „вот, Давид умышляет зло на тебя"?
1Sam 26:19 - И ныне пусть выслушает господин мой, царь, слова раба своего: если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонною жертвою; если же - сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: „ступай, служи богам чужим".

Verš 4
(119:4) Изощренные стрелы сильного, с горящими углямидроковыми.
Ž 11:2 - (10:2) Ибо вот, нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем.
Ž 59:7 - (58:8) вот они изрыгают хулу языком своим; в устах их мечи: „ибо", думают они , „кто слышит?"

Z 120 - Nadpis "Pútnická pieseň", dosl. pieseň výstupov - "šir hamma 'álôt", označuje okolnosť, pri ktorej sa žalm spieval. Tento nadpis majú aj nasledujúce žalmy 120 - 134. "Piesne výstupov" boli pútnické piesne, ktoré izraelskí pútnici spievali za cesty do Jeruzalema. Niektoré z piesní sú staršie, iné vznikli práve pre tento cieľ. Zozbierané do jedného zväzočku tvoria tzv. "Malý žaltár" pútnikov. Iní myslia, že tieto žalmy vznikli pri návrate z babylonského zajatia, keď jednotlivé izraelské kmene vstupovali do vlasti. 120. žalm opisuje nešťastie toho, čo žije ďaleko od Jeruzalema.

Z 120,3-4 - Žalmista sa v duchu obracia na svojich odporcov. Opytuje sa ich, aký trest ich zastihne od Pána? Odpoveď máme v nasledujúcom verši: "Ostré šípy bojovníka", čiže istá smrť, a "rozpálené uhlíky z borievčia", teda veľmi silný, trvalý oheň.

Z 120,5 - "Mosoch a Kedar" sú len metafora na označenie ukrutných cudzincov. Kde skutočne žalmista býva, nevedno. "Mosoch" bol kmeň, ktorý býval v okolí dnešného Čierneho mora (pozri Gn 10,2). "Kedar" bol kočovný kmeň v sýrsko-arabskej púšti (Gn 25,13).