výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 129, 1-8

1 (128:1) Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль: 2 (128:2) много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. 3 (128:3) На хребте моем орали оратаи, проводили длинные борозды свои. 4 (128:4) Но Господь праведен: Он рассек узы нечестивых. 5 (128:5) Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион! 6 (128:6) Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, 7 (128:7) которою жнец не наполнит руки своей, и вяжущийснопы – горсти своей; 8 (128:8) и проходящие мимо не скажут: „благословение Господне на вас; благословляем вас именем Господним!"

Ž 129, 1-8

Verš 6
(128:6) Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает,
Jób 8:12 - Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает.
Jób 40:15 - (40:10) Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; он ест траву, как вол;

Z 129,1-2 - "Od mladosti", od časov, čo semeno Abraháma vyrástlo na národ, teda od časov egyptského otroctva, cez dlhú a ťažkú dobu sudcov a kráľov, až po prítomné časy (Iz 27,12-13; Jer 2,2; 3,3; Ez 14,4; Oz 2,15; 11,1 n. atď.) Izraelitov prenasledovali. V dejinách Izraela nájdeme málo pokojných rokov.

Z 129,5-7 - Sion bol symbolom Zákona, daného izraelskému ľudu. Aj v týchto slovách sa uplatňuje židovská výlučnosť, idea vyvoleného národa.

Z 129,6 - V Palestíne sú strechy rovné. Vyložené sú buď kameňom, alebo, čo je častejšie, vysypané hlinou. Po dažďoch, za jarných dní narastie na strechách burina. No potom rýchlo vyschne.