výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ž 129, 1-8

1 Pútnická pieseň.Mnoho ma sužovali od mladi - nech povie Izrael - 2 mnoho ma sužovali od mladi, ale ma nezdolali. 3 Oráči orali mi po chrbte a dlhé brázdy ťahali. 4 Spravodlivý je Hospodin, rozťal povrazy bezbožníkom. 5 Zahanbia sa a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. 6 Budú sťa tráva na strechách, čo usychá skôr, ako ju vytrhajú; 7 ktorou si kosec nenaplní hrsť ani viazač snopov náručie; 8 okoloidúci nepovedia: Nech spočinie na vás požehnanie Hospodinovo. Žehnáme vás v mene Hospodinovom.

Ž 129, 1-8

Verš 6
Budú sťa tráva na strechách, čo usychá skôr, ako ju vytrhajú;
Jób 8:12 - Ešte je v puku, prv než ho zrežú, uschne skôr ako ostatná tráva.
Jób 40:15 - Predstav si Behemóta, ktorého som utvoril ako teba! Žerie trávu ako dobytok.

Z 129,1-2 - "Od mladosti", od časov, čo semeno Abraháma vyrástlo na národ, teda od časov egyptského otroctva, cez dlhú a ťažkú dobu sudcov a kráľov, až po prítomné časy (Iz 27,12-13; Jer 2,2; 3,3; Ez 14,4; Oz 2,15; 11,1 n. atď.) Izraelitov prenasledovali. V dejinách Izraela nájdeme málo pokojných rokov.

Z 129,5-7 - Sion bol symbolom Zákona, daného izraelskému ľudu. Aj v týchto slovách sa uplatňuje židovská výlučnosť, idea vyvoleného národa.

Z 129,6 - V Palestíne sú strechy rovné. Vyložené sú buď kameňom, alebo, čo je častejšie, vysypané hlinou. Po dažďoch, za jarných dní narastie na strechách burina. No potom rýchlo vyschne.