výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ž 53, 1-7

1 Pre hudobný prednes. Na strunový nástroj. Vyučujúci žalm Dávidov. Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha! 2 Konajú skazene a ohavne, niet nikoho, kto by robil dobre! 3 Boh hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je kto rozumný, čo hľadá Boha. 4 Odpadli všetci, skazení sú napospol, niet nikoho, kto by dobre robil, niet ani jedného. 5 Či to nevedia všetci páchatelia neprávostí čo mi ľud zožierajú, ako keď chlieb jedia, a Hospodina nevzývajú? 6 Tam stŕpnu strachom, kde niet postrachu, lebo rozmetá Boh kosti toho, čo ťa obliehal, zahanbíš ich, bo zavrhol ich Boh. 7 Kiež zo Siona príde spása Izraela! Keď Boh zmení údel svojho ľudu, zajasá Jákob, poteší sa Izrael.

Ž 53, 1-7

Verš 1
Pre hudobný prednes. Na strunový nástroj. Vyučujúci žalm Dávidov. Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha!
Ž 10:4 - Bezbožník vo svojej namyslenosti Ho nehľadá. Všetky jeho myšlienky sú: Niet Boha!
Ž 14:1 - Pre hudobný prednes. Žalm Dávidov. Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha! Konajú skazene a ohavne; niet nikoho, kto by robil dobre!
Rim 3:12 - všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými, nieto, kto by činil dobré, nieto ani jedného.

Verš 2
Konajú skazene a ohavne, niet nikoho, kto by robil dobre!
Rim 3:11 - nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha;